Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2019 - č. 104/2000 Sb. - Zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury - ve znění 308/2018 Sb.

Předpis č. 104/2000 Sb. - Zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2019 - č. 390/2015 Sb. - Vyhláška o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zeměděl... - ve znění 297/2018 Sb.

Předpis č. 390/2015 Sb. - Vyhláška o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba

01.01.2019 - č. 298/2018 Sb. - Vyhláška o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vyme...

Předpis č. 298/2018 Sb. - Vyhláška o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů

01.01.2019 - č. 310/2018 Sb. - Vyhláška o krajských normativech

Předpis č. 310/2018 Sb. - Vyhláška o krajských normativech

01.01.2019 - č. 314/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se...

Předpis č. 314/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2019 - č. 316/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a další...

Předpis č. 316/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2019 - č. 320/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze ...

Předpis č. 320/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2019 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

01.01.2019 - č. 321/2018 Sb. - Nařízení o úpravě náhrady

Předpis č. 321/2018 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

01.01.2019 - č. 322/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb...

Předpis č. 322/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2019 - č. 323/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb...

Předpis č. 323/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky

01.01.2019 - č. 324/2018 Sb. - Nařízení vlády o výši úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékař...

Předpis č. 324/2018 Sb. - Nařízení vlády o výši úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

01.01.2019 - č. 325/2018 Sb. - Nařízení vlády o výši úhrad za zkoušky zdravotnických pracov...

Předpis č. 325/2018 Sb. - Nařízení vlády o výši úhrad za zkoušky zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních

01.01.2019 - č. 236/1995 Sb. - Zákon o platu představitelů státní moci, státních orgánů a s... - ve znění 316/2018 Sb.

Předpis č. 236/1995 Sb. - Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu

01.01.2019 - č. 197/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytov... - ve znění 310/2018 Sb.

Předpis č. 197/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky

01.01.2019 - č. 244/2016 Sb. - Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního záko... - ve znění 323/2018 Sb.

Předpis č. 244/2016 Sb. - Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky

01.01.2019 - č. 300/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých...

Předpis č. 300/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 58/2016 Sb.

01.01.2019 - č. 301/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se...

Předpis č. 301/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2019 - č. 3/2015 Sb. - Vyhláška o některých dokladech o vzdělání - ve znění 300/2018 Sb.

Předpis č. 3/2015 Sb. - Vyhláška o některých dokladech o vzdělání

01.01.2019 - č. 332/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb...

Předpis č. 332/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb.

01.01.2019 - č. 333/2018 Sb. - Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničn...

Předpis č. 333/2018 Sb. - Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad