Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 117/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve zněn...

Předpis č. 117/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 116/2020 Sb. - Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

Předpis č. 116/2020 Sb. - Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

č. 115/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a dal...

Předpis č. 115/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 114/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé...

Předpis č. 114/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

č. 113/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171...

Předpis č. 113/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 121/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpe...

Předpis č. 121/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

23.03.2020 - č. 120/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb...

Předpis č. 120/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2)

č. 120/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského ...

Předpis č. 120/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2)

č. 128/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 281 o přijetí krizového opatření

Předpis č. 128/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 281 o přijetí krizového opatření

č. 127/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 280 o přijetí krizového opatření

Předpis č. 127/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 280 o přijetí krizového opatření

č. 126/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 279 o prodloužení omezení volného pohybu osob a omezeného provozu ...

Předpis č. 126/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 279 o přijetí krizového opatření

č. 125/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 278 o zákazu všem zaměstnancům, kteří vykonávají zdravotnické povo...

Předpis č. 125/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 278 o přijetí krizového opatření

č. 124/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 276, k péči o děti zaměstnanců obcí zařazeních do obecních úřadů k...

Předpis č. 124/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 276 o přijetí krizového opatření

č. 123/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 275, kterým stanovuje, že provozovateli informačního systému datov...

Předpis č. 123/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 275 o přijetí krizového opatření

č. 122/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 274, kterým ukládá územním samosprávným celkům konat zasedání zast...

Předpis č. 122/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 274 o přijetí krizového opatření

23.03.2020 - č. 124/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 276, k péči o děti zaměstn...

Předpis č. 124/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 276 o přijetí krizového opatření

23.03.2020 - č. 126/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 279 o prodloužení omezení ...

Předpis č. 126/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 279 o přijetí krizového opatření

23.03.2020 - č. 127/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 280 o prodloužení zákazu m...

Předpis č. 127/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 280 o přijetí krizového opatření

21.03.2020 - č. 112/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 267 o přeshraničních praco...

Předpis č. 112/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 267 o přijetí krizového opatření

20.03.2020 - č. 111/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 266 o zrušení usnesení vlá...

Předpis č. 111/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 266 o zrušení usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249, o přijetí krizového opatření