Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 137/2020 Sb. - Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

Předpis č. 137/2020 Sb. - Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

27.03.2020 - č. 133/2020 Sb. - Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvisl...

Předpis č. 133/2020 Sb. - Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

27.03.2020 - č. 134/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na ...

Předpis č. 134/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

27.03.2020 - č. 135/2020 Sb. - Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhů...

Předpis č. 135/2020 Sb. - Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

27.03.2020 - č. 136/2020 Sb. - Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální ...

Předpis č. 136/2020 Sb. - Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

27.03.2020 - č. 137/2020 Sb. - Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvis...

Předpis č. 137/2020 Sb. - Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

č. 136/2020 Sb. - Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politi...

Předpis č. 136/2020 Sb. - Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

č. 135/2020 Sb. - Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve šk...

Předpis č. 135/2020 Sb. - Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

č. 134/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění po...

Předpis č. 134/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

č. 133/2020 Sb. - Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidem...

Předpis č. 133/2020 Sb. - Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

27.03.2020 - č. 68/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu...

Předpis č. 68/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, ve znění vyhlášky č. 83/2017 Sb.

26.03.2020 - č. 128/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 281 o přijetí krizového op...

Předpis č. 128/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 281 o přijetí krizového opatření

26.03.2020 - č. 129/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpo...

Předpis č. 129/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020

č. 129/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020

Předpis č. 129/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020

24.03.2020 - č. 122/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 274, kterým ukládá územním...

Předpis č. 122/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 274 o přijetí krizového opatření

24.03.2020 - č. 123/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 275, kterým stanovuje, že ...

Předpis č. 123/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 275 o přijetí krizového opatření

24.03.2020 - č. 125/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 278 o zákazu všem zaměstna...

Předpis č. 125/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 278 o přijetí krizového opatření