Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 170/2019 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko

Předpis č. 170/2019 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko

č. 174/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a...

Předpis č. 174/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů

č. 175/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání,...

Předpis č. 175/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění vyhlášky č. 372/2013 Sb.

č. 169/2019 Sb. - Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025...

Předpis č. 169/2019 Sb. - Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025 IV, FIX %

č. 168/2019 Sb. - Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2019-202...

Předpis č. 168/2019 Sb. - Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2019-2025 II, CPI %

č. 167/2019 Sb. - Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2019-2025, 1,50 %

Předpis č. 167/2019 Sb. - Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2019-2025, 1,50 %

05.07.2019 - č. 159/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provede...

Předpis č. 159/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů

č. 166/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidič...

Předpis č. 166/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidiče

04.07.2019 - č. 166/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 12...

Předpis č. 166/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidiče

04.07.2019 - č. 124/2007 Sb. - Vyhláška o vzoru paměťové karty řidiče - ve znění 166/2019 Sb.

Předpis č. 124/2007 Sb. - Vyhláška o vzoru paměťové karty řidiče

03.07.2019 - č. 151/2019 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výr...

Předpis č. 151/2019 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí zahájení vydávání československých platidel

01.07.2019 - č. 219/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti...

Předpis č. 219/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění pozdějších předpisů

01.07.2019 - č. 1/2019 Sb. - Nařízení vlády o oborech státní služby

Předpis č. 1/2019 Sb. - Nařízení vlády o oborech státní služby

01.07.2019 - č. 32/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ...

Předpis č. 32/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.07.2019 - č. 85/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archi...

Předpis č. 85/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě

01.07.2019 - č. 115/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předává...

Předpis č. 115/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému

01.07.2019 - č. 197/1996 Sb. - Advokátní zkušební řád - ve znění 219/2018 Sb.

Předpis č. 197/1996 Sb. - Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád)

01.07.2019 - č. 645/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o archivnictví a spisové s... - ve znění 85/2019 Sb.

Předpis č. 645/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

01.07.2019 - č. 143/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb...

Předpis č. 143/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2019 - č. 146/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb...

Předpis č. 146/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů