Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

25.01.2019 - č. 3/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, pl...

Předpis č. 3/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů

č. 20/2019 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2019 ke 100. výročí budování československé měny

Předpis č. 20/2019 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2019 ke 100. výročí budování československé měny

24.01.2019 - č. 19/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. obecně závazné vyhlášky...

Předpis č. 19/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 11. prosince 2018 sp. zn. Pl. ÚS 42/18 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky statutárního města Mostu č. 6/2015, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, o ochraně veřejné zeleně a o zlepšení vzhledu města

č. 19/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. obecně závazné vyhlášky statutárního města Mostu č. 6/2015, o z...

Předpis č. 19/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 11. prosince 2018 sp. zn. Pl. ÚS 42/18 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky statutárního města Mostu č. 6/2015, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, o ochraně veřejné zeleně a o zlepšení vzhledu města

č. 18/2019 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

Předpis č. 18/2019 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

č. 17/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České ...

Předpis č. 17/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025 II, FIX %

č. 21/2019 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté 100 000 000 Kč mince ke 100 letům česko-slovenské koruny

Předpis č. 21/2019 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté 100 000 000 Kč mince ke 100 letům česko-slovenské koruny

č. 16/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 325/1999 Sb., o azylu, a č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců n...

Předpis č. 16/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 27. listopadu 2018 sp. zn. Pl. ÚS 41/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

21.01.2019 - č. 16/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 325/1999 Sb., o azyl...

Předpis č. 16/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 27. listopadu 2018 sp. zn. Pl. ÚS 41/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 10/2019 Sb. - Vyhláška o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozs...

Předpis č. 10/2019 Sb. - Vyhláška o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu dat

č. 15/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2019/DZP o regulaci cen poskytovanýc...

Předpis č. 15/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2019/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

č. 14/2019 Sb. - Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 III

Předpis č. 14/2019 Sb. - Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 III

č. 13/2019 Sb. - Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 II

Předpis č. 13/2019 Sb. - Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 II

č. 12/2019 Sb. - Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 I

Předpis č. 12/2019 Sb. - Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 I

č. 11/2019 Sb. - Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018 s přítiskem

Předpis č. 11/2019 Sb. - Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018 s přítiskem

č. 9/2019 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu

Předpis č. 9/2019 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu

17.01.2019 - č. 9/2019 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropsk...

Předpis č. 9/2019 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu

č. 8/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2019/FAR o regulaci cen léčivých pří...

Předpis č. 8/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2019/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a Cenového rozhodnutí 1/19-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin, které v uvedené lékové formě nepodléhají cenové regulaci stanovením maximální ceny

č. 7/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění p...

Předpis č. 7/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů

č. 6/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 6/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů