Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

14.04.2020 - č. 172/2020 Sb. - Nařízení vlády o použití Armády ČR k záchranným pracím spočí...

Předpis č. 172/2020 Sb. - Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2

14.04.2020 - č. 173/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 415 o zrušení bodu I. odst...

Předpis č. 173/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

14.04.2020 - č. 174/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 416 o zajištění nezbytné p...

Předpis č. 174/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

č. 158/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních ...

Předpis č. 158/2020 Sb. - k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb

č. 157/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření

Předpis č. 157/2020 Sb. - o zrušení krizového opatření

č. 156/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-...

Předpis č. 156/2020 Sb. - o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

č. 155/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a pří...

Předpis č. 155/2020 Sb. - kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

č. 154/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritick...

Předpis č. 154/2020 Sb. - kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury,

09.04.2020 - č. 154/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb...

Předpis č. 154/2020 Sb. - kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury,

09.04.2020 - č. 155/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb....

Předpis č. 155/2020 Sb. - kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

09.04.2020 - č. 156/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu...

Předpis č. 156/2020 Sb. - o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

09.04.2020 - č. 158/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 404 k zajištění poskytován...

Předpis č. 158/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu

09.04.2020 - č. 432/2010 Sb. - Nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infras... - ve znění 154/2020 Sb.

Předpis č. 432/2010 Sb. - Nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury

08.04.2020 - č. 116/2020 Sb. - Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

Předpis č. 116/2020 Sb. - Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

č. 148/2020 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhů na zrušení některých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájm...

Předpis č. 148/2020 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 11. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 4/17 ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a některých ustanovení zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 149/2020 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 14b odst. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Předpis č. 149/2020 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 11. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 38/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

08.04.2020 - č. 148/2020 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhů na zrušení některých ustanove...

Předpis č. 148/2020 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 11. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 4/17 ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a některých ustanovení zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

07.04.2020 - č. 151/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 388 o územních samosprávný...

Předpis č. 151/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 388 o přijetí krizového opatření

č. 153/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 394 k informování o změně krizového opatření

Předpis č. 153/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 394 k informování o změně krizového opatření