Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2021 - č. 147/1999 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých k... - ve znění 430/2020 Sb.

Předpis č. 147/1999 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

01.01.2021 - č. 196/2001 Sb. - Notářský tarif - ve znění 341/2020 Sb.

Předpis č. 196/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif)

01.01.2021 - č. 314/2002 Sb. - Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem - ve znění 51/2020 Sb.

Předpis č. 314/2002 Sb. - Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem

01.01.2021 - č. 432/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška... - ve znění 254/2019 Sb.

Předpis č. 432/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 312/1995 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení

01.01.2021 - č. 627/2004 Sb. - Zákon o evropské společnosti - ve znění 33/2020 Sb.

Předpis č. 627/2004 Sb. - Zákon o evropské společnosti

01.01.2021 - č. 76/2005 Sb. - Vyhláška o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy poj... - ve znění 340/2020 Sb.

Předpis č. 76/2005 Sb. - Vyhláška o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění

01.01.2021 - č. 61/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení... - ve znění 169/2015 Sb.

Předpis č. 61/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů

01.01.2021 - č. 125/2008 Sb. - Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev - ve znění 33/2020 Sb.

Předpis č. 125/2008 Sb. - Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev

01.01.2021 - č. 445/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanove... - ve znění 51/2020 Sb.

Předpis č. 445/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2021 - č. 50/2010 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za ... - ve znění 430/2020 Sb.

Předpis č. 50/2010 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

01.01.2021 - č. 240/2014 Sb. - Nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slev... - ve znění 479/2020 Sb.

Předpis č. 240/2014 Sb. - Nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném

01.01.2021 - č. 317/2014 Sb. - Vyhláška o významných informačních systémech a jejich určují... - ve znění 360/2020 Sb.

Předpis č. 317/2014 Sb. - Vyhláška o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích

01.01.2021 - č. 57/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do inf... - ve znění 185/2019 Sb.

Předpis č. 57/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování

01.01.2021 - č. 169/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se ...

Předpis č. 169/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů, ve znění vyhlášky č. 211/2012 Sb.

01.01.2021 - č. 387/2012 Sb. - Vyhláška o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny - ve znění 591/2020 Sb.

Předpis č. 387/2012 Sb. - Vyhláška o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny

01.01.2021 - č. 166/2014 Sb. - Vyhláška kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeň... - ve znění 605/2020 Sb.

Předpis č. 166/2014 Sb. - Vyhláška kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky a zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel

01.01.2021 - č. 610/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti působnos...

Předpis č. 610/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky

01.01.2021 - č. 487/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb...

Předpis č. 487/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2021 - č. 488/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provede...

Předpis č. 488/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů