Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

15.04.2020 - č. 164/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních sl...

Předpis č. 164/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

č. 170/2020 Sb. - Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělován

Předpis č. 170/2020 Sb. - Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělován

č. 169/2020 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení...

Předpis č. 169/2020 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů

č. 168/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 168/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů

č. 167/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších...

Předpis č. 167/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů

č. 166/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

Předpis č. 166/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

č. 165/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozd...

Předpis č. 165/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

č. 164/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon...

Předpis č. 164/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

č. 163/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další...

Předpis č. 163/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 162/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů ...

Předpis č. 162/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

15.04.2020 - č. 169/2020 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu ...

Předpis č. 169/2020 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů

14.04.2020 - č. 150/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 387 o zákazu vstupu na úze...

Předpis č. 150/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 387 o přijetí krizového opatření

č. 161/2020 Sb. - Zákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidem...

Předpis č. 161/2020 Sb. - Zákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

č. 160/2020 Sb. - Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti...

Předpis č. 160/2020 Sb. - Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020

č. 159/2020 Sb. - Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru...

Předpis č. 159/2020 Sb. - Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

14.04.2020 - č. 160/2020 Sb. - Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální p...

Předpis č. 160/2020 Sb. - Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020

14.04.2020 - č. 161/2020 Sb. - Zákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvis...

Předpis č. 161/2020 Sb. - Zákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

č. 174/2020 Sb. - Nařízení o zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zamě...

Předpis č. 174/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

č. 173/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Předpis č. 173/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

č. 172/2020 Sb. - Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím spočívajícím ve vykonávání pomoc...

Předpis č. 172/2020 Sb. - Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2