Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.12.2019 - č. 285/2019 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Větrníky a sta...

Předpis č. 285/2019 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Větrníky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.12.2019 - č. 286/2019 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Divoká Oslav...

Předpis č. 286/2019 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Divoká Oslava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.12.2019 - č. 287/2019 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chejlava a s...

Předpis č. 287/2019 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chejlava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.12.2019 - č. 288/2019 Sb. - Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyh...

Předpis č. 288/2019 Sb. - Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

01.12.2019 - č. 291/2019 Sb. - Nařízení vlády o mimořádném pracovním vízu pro státní příslu...

Předpis č. 291/2019 Sb. - Nařízení vlády o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví

01.12.2019 - č. 299/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb...

Předpis č. 299/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů

01.12.2019 - č. 305/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 437/2016 Sb., o podrobn...

Předpis č. 305/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)

01.12.2019 - č. 307/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání...

Předpis č. 307/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů

01.12.2019 - č. 515/2004 Sb. - Nařízení vlády o hmotné podpoře na vytváření nových pracovní... - ve znění 299/2019 Sb.

Předpis č. 515/2004 Sb. - Nařízení vlády o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek

01.12.2019 - č. 315/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastu...

Předpis č. 315/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.12.2019 - č. 201/1997 Sb. - Zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zás... - ve znění 315/2019 Sb.

Předpis č. 201/1997 Sb. - Zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů

01.12.2019 - č. 7/2002 Sb. - Zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudníc... - ve znění 315/2019 Sb.

Předpis č. 7/2002 Sb. - Zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů

29.11.2019 - č. 314/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o zm...

Předpis č. 314/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 318/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřaze...

Předpis č. 318/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů

28.11.2019 - č. 317/2019 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjm...

Předpis č. 317/2019 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

č. 317/2019 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzn...

Předpis č. 317/2019 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

č. 316/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ...

Předpis č. 316/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

č. 315/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů,...

Předpis č. 315/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

č. 314/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní z...

Předpis č. 314/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 313/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 313/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů