Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

24.04.2020 - č. 192/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní b...

Předpis č. 192/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

č. 191/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se...

Předpis č. 191/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu

č. 190/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících záko...

Předpis č. 190/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)

č. 189/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých č...

Předpis č. 189/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů

č. 188/2020 Sb. - Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuz...

Předpis č. 188/2020 Sb. - Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů

č. 187/2020 Sb. - Zákon o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu

Předpis č. 187/2020 Sb. - Zákon o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu

č. 186/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 186/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů

č. 185/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na ...

Předpis č. 185/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu

24.04.2020 - č. 194/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 452 o pobývání na veřejně ...

Předpis č. 194/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 452 o přijetí krizového opatření

24.04.2020 - č. 196/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 454 o zákazu maloobchodníh...

Předpis č. 196/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 454 o přijetí krizového opatření

24.04.2020 - č. 198/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 456 o vzdělávání žáků a st...

Předpis č. 198/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 456 o přijetí krizového opatření

č. 204/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 462 o pozastavení činnosti zařízení sociálních služeb, které se ne...

Předpis č. 204/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 462 o přijetí krizového opatření

24.04.2020 - č. 202/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví cenové moratorium nájemnéh...

Předpis č. 202/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů

24.04.2020 - č. 203/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 458 o vstupu specialistů a...

Předpis č. 203/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 458 o přijetí krizového opatření

č. 203/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 458 o vstupu specialistů a klíčových zaměstnanců z Korejské republ...

Předpis č. 203/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 458 o přijetí krizového opatření

č. 202/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů

Předpis č. 202/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů

č. 195/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 453 o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnác...

Předpis č. 195/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 453 o přijetí krizového opatření

č. 193/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 443 o cizineckém režimu

Předpis č. 193/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 443 o přijetí krizového opatření

č. 194/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 452 o pobývání na veřejně dostupných místech, o konzumaci potravin...

Předpis č. 194/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 452 o přijetí krizového opatření

č. 196/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 454 o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnác...

Předpis č. 196/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 454 o přijetí krizového opatření