Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 212/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k zá...

Předpis č. 212/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2

25.04.2020 - č. 190/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zpro...

Předpis č. 190/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)

č. 192/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 192/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

24.04.2020 - č. 185/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie kor...

Předpis č. 185/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu

24.04.2020 - č. 186/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelsk...

Předpis č. 186/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů

24.04.2020 - č. 187/2020 Sb. - Zákon o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Se...

Předpis č. 187/2020 Sb. - Zákon o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu

24.04.2020 - č. 188/2020 Sb. - Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování n...

Předpis č. 188/2020 Sb. - Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů

24.04.2020 - č. 189/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých pod...

Předpis č. 189/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů

24.04.2020 - č. 191/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie kor...

Předpis č. 191/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu

24.04.2020 - č. 192/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní b...

Předpis č. 192/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

č. 191/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se...

Předpis č. 191/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu

č. 190/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících záko...

Předpis č. 190/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)

č. 189/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých č...

Předpis č. 189/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů

č. 188/2020 Sb. - Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuz...

Předpis č. 188/2020 Sb. - Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů

č. 187/2020 Sb. - Zákon o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu

Předpis č. 187/2020 Sb. - Zákon o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu

č. 186/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 186/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů

č. 185/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na ...

Předpis č. 185/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu

24.04.2020 - č. 194/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 452 o pobývání na veřejně ...

Předpis č. 194/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 452 o přijetí krizového opatření

24.04.2020 - č. 196/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 454 o zákazu maloobchodníh...

Předpis č. 196/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 454 o přijetí krizového opatření

24.04.2020 - č. 198/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 456 o vzdělávání žáků a st...

Předpis č. 198/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 456 o přijetí krizového opatření