Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

30.04.2020 - č. 162/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komu...

Předpis č. 162/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

30.04.2020 - č. 216/2020 Sb. - Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančn...

Předpis č. 216/2020 Sb. - Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2021

č. 217/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádn...

Předpis č. 217/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020

29.04.2020 - č. 214/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a ...

Předpis č. 214/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

29.04.2020 - č. 215/2020 Sb. - Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o poj...

Předpis č. 215/2020 Sb. - Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

č. 216/2020 Sb. - Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního poj...

Předpis č. 216/2020 Sb. - Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2021

č. 215/2020 Sb. - Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní ...

Předpis č. 215/2020 Sb. - Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

č. 214/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a ...

Předpis č. 214/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

28.04.2020 - č. 213/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 483 o zrušení zákazu zpopl...

Předpis č. 213/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 483 o zrušení krizového opatření

27.04.2020 - č. 170/2020 Sb. - Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro...

Předpis č. 170/2020 Sb. - Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování

27.04.2020 - č. 193/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 443 o cizineckém režimu

Předpis č. 193/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 443 o přijetí krizového opatření

27.04.2020 - č. 195/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 453 o zákazu maloobchodníh...

Předpis č. 195/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 453 o přijetí krizového opatření

27.04.2020 - č. 197/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 455 o vzdělávání žáků a st...

Předpis č. 197/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 455 o přijetí krizového opatření

27.04.2020 - č. 204/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 462 o pozastavení činnosti...

Předpis č. 204/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 462 o přijetí krizového opatření

č. 211/2020 Sb. - Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Předpis č. 211/2020 Sb. - Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

27.04.2020 - č. 207/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech roz...

Předpis č. 207/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb.

27.04.2020 - č. 208/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpo...

Předpis č. 208/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění zákona č. 129/2020 Sb.

27.04.2020 - č. 209/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie kor...

Předpis č. 209/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

27.04.2020 - č. 210/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie kor...

Předpis č. 210/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání

27.04.2020 - č. 211/2020 Sb. - Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém polo...

Předpis č. 211/2020 Sb. - Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020