Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 226/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 511 o cizineckém režimu

Předpis č. 226/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 511 o zrušení krizového opatření

č. 224/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 493 o přítomnosti veřejnosti v provozovnách a prodeji služeb a tov...

Předpis č. 224/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 493 o přijetí krizového opatření

01.05.2020 - č. 222/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 495 o cizineckém režimu

Předpis č. 222/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 495 o přijetí krizového opatření

č. 223/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 490 o pobývání na veřejně dostupných místech, o konzumaci potravin...

Předpis č. 223/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 490 o přijetí krizového opatření

01.05.2020 - č. 324/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provede...

Předpis č. 324/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 106/2019 Sb.

01.05.2020 - č. 119/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podn...

Předpis č. 119/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu

01.05.2020 - č. 121/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb...

Předpis č. 121/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

01.05.2020 - č. 168/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řád...

Předpis č. 168/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů

01.05.2020 - č. 181/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterin...

Předpis č. 181/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů

01.05.2020 - č. 199/2020 Sb. - Vyhláška o žádostech podle zákona o doplňkovém penzijním spo...

Předpis č. 199/2020 Sb. - Vyhláška o žádostech podle zákona o doplňkovém penzijním spoření

01.05.2020 - č. 200/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádoste...

Předpis č. 200/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů

01.05.2020 - č. 201/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádoste...

Předpis č. 201/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění vyhlášky č. 344/2014 Sb.

01.05.2020 - č. 205/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřej...

Předpis č. 205/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.05.2020 - č. 247/2013 Sb. - Vyhláška o žádostech podle zákona o investičních společnoste... - ve znění 201/2020 Sb.

Předpis č. 247/2013 Sb. - Vyhláška o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

01.05.2020 - č. 217/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v obla...

Předpis č. 217/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020

30.04.2020 - č. 219/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 485 o prodloužení nouzovéh...

Předpis č. 219/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 485 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

č. 222/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 495 o cizineckém režimu

Předpis č. 222/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 495 o přijetí krizového opatření

č. 221/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 492 o výjimce z usnesení č. 452 pro konání bohoslužby v katedrále ...

Předpis č. 221/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 492 o přijetí krizového opatření

č. 219/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 485 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SA...

Předpis č. 219/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 485 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

č. 218/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Předpis č. 218/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně