Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2020 - č. 361/2019 Sb. - Vyhláška o vzoru průkazu zaměstnance a státního zaměstnance ...

Předpis č. 361/2019 Sb. - Vyhláška o vzoru průkazu zaměstnance a státního zaměstnance pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb

01.01.2020 - č. 363/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociál...

Předpis č. 363/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2020 - č. 364/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvis...

Předpis č. 364/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů

01.01.2020 - č. 365/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti...

Předpis č. 365/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2020 - č. 355/2019 Sb. - Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2020

Předpis č. 355/2019 Sb. - Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2020

01.01.2020 - č. 371/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanove...

Předpis č. 371/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění vyhlášky č. 277/2018 Sb.

01.01.2020 - č. 403/2015 Sb. - Vyhláška o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů ... - ve znění 360/2019 Sb.

Předpis č. 403/2015 Sb. - Vyhláška o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla

01.01.2020 - č. 87/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2017 Sb...

Předpis č. 87/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody

01.01.2020 - č. 88/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách...

Předpis č. 88/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2020 - č. 125/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vy...

Předpis č. 125/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2020 - č. 126/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kont...

Předpis č. 126/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2020 - č. 164/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském p...

Předpis č. 164/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.01.2020 - č. 170/2019 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Česk...

Předpis č. 170/2019 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko

01.01.2020 - č. 208/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ...

Předpis č. 208/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2020 - č. 216/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípust...

Předpis č. 216/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2020 - č. 245/2019 Sb. - Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podl...

Předpis č. 245/2019 Sb. - Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2020

01.01.2020 - č. 248/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělává...

Předpis č. 248/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2020 - č. 259/2019 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Pody...

Předpis č. 259/2019 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Podyjí

01.01.2020 - č. 260/2019 Sb. - Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za ro...

Předpis č. 260/2019 Sb. - Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020

01.01.2020 - č. 261/2019 Sb. - Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2020

Předpis č. 261/2019 Sb. - Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2020