Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 235/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 521, kterým se nařízení o pozastavení činnosti zařízení sociálních...

Předpis č. 235/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 521 o přijetí krizového opatření

č. 231/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění po...

Předpis č. 231/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

06.05.2020 - č. 228/2020 Sb. - Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištěn...

Předpis č. 228/2020 Sb. - Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS CoV-2

06.05.2020 - č. 230/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpr...

Předpis č. 230/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

č. 230/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislo...

Předpis č. 230/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

č. 229/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v s...

Předpis č. 229/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

č. 228/2020 Sb. - Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojov...

Předpis č. 228/2020 Sb. - Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS CoV-2

č. 225/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 506 o zrušení usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 200 a o zák...

Předpis č. 225/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 506 o zrušení krizového opatření

č. 227/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 512 o zrušení usnesení vlády ze dne 9. dubna 2020 č. 404 a zrušení...

Předpis č. 227/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 512 o zrušení krizového opatření

č. 226/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 511 o cizineckém režimu

Předpis č. 226/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 511 o zrušení krizového opatření

č. 224/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 493 o přítomnosti veřejnosti v provozovnách a prodeji služeb a tov...

Předpis č. 224/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 493 o přijetí krizového opatření

01.05.2020 - č. 222/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 495 o cizineckém režimu

Předpis č. 222/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 495 o přijetí krizového opatření

č. 223/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 490 o pobývání na veřejně dostupných místech, o konzumaci potravin...

Předpis č. 223/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 490 o přijetí krizového opatření

01.05.2020 - č. 324/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provede...

Předpis č. 324/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 106/2019 Sb.

01.05.2020 - č. 119/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podn...

Předpis č. 119/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu

01.05.2020 - č. 121/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb...

Předpis č. 121/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

01.05.2020 - č. 168/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řád...

Předpis č. 168/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů

01.05.2020 - č. 181/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterin...

Předpis č. 181/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů

01.05.2020 - č. 199/2020 Sb. - Vyhláška o žádostech podle zákona o doplňkovém penzijním spo...

Předpis č. 199/2020 Sb. - Vyhláška o žádostech podle zákona o doplňkovém penzijním spoření

01.05.2020 - č. 200/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádoste...

Předpis č. 200/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů