Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

04.10.2019 - č. 251/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřen...

Předpis č. 251/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů

č. 252/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných od...

Předpis č. 252/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění vyhlášky č. 337/2017 Sb.

č. 253/2019 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG

Předpis č. 253/2019 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG

01.10.2019 - č. 204/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporo...

Předpis č. 204/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů

01.10.2019 - č. 206/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva...

Předpis č. 206/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2019 - č. 209/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve z...

Předpis č. 209/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2019 - č. 104/2008 Sb. - Zákon o nabídkách převzetí - ve znění 204/2019 Sb.

Předpis č. 104/2008 Sb. - Zákon o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí)

01.10.2019 - č. 226/2013 Sb. - Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh - ve znění 206/2019 Sb.

Předpis č. 226/2013 Sb. - Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

01.10.2019 - č. 230/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způs...

Předpis č. 230/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

01.10.2019 - č. 231/2019 Sb. - Vyhláška o stanovení vzoru průkazu ke kontrole podle zákona ...

Předpis č. 231/2019 Sb. - Vyhláška o stanovení vzoru průkazu ke kontrole podle zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

01.10.2019 - č. 226/2019 Sb. - Vyhláška o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních...

Předpis č. 226/2019 Sb. - Vyhláška o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech

01.10.2019 - č. 237/2019 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Švihov“ po 5 000 Kč

Předpis č. 237/2019 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Švihov“ po 5 000 Kč

30.09.2019 - č. 244/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém po...

Předpis č. 244/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

30.09.2019 - č. 246/2019 Sb. - Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do gara...

Předpis č. 246/2019 Sb. - Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2020

č. 250/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje České ...

Předpis č. 250/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky

č. 249/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje České ...

Předpis č. 249/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky

č. 248/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potř...

Předpis č. 248/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

27.09.2019 - č. 233/2019 Sb. - Vyhláška o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů p...

Předpis č. 233/2019 Sb. - Vyhláška o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu

27.09.2019 - č. 234/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb...

Předpis č. 234/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

č. 247/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupn...

Předpis č. 247/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně