Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2020 - č. 245/2002 Sb. - Vyhláška o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších p... - ve znění 323/2019 Sb.

Předpis č. 245/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu

01.01.2020 - č. 329/2019 Sb. - Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování ...

Předpis č. 329/2019 Sb. - Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb

01.01.2020 - č. 332/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb....

Předpis č. 332/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2020 - č. 334/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 448/2006 Sb., o provede...

Předpis č. 334/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2020 - č. 335/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb...

Předpis č. 335/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění nařízení vlády č. 471/2017 Sb.

01.01.2020 - č. 336/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů...

Předpis č. 336/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

01.01.2020 - č. 338/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb...

Předpis č. 338/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb.

01.01.2020 - č. 448/2006 Sb. - Vyhláška o provedení plemenářského zákona - ve znění 334/2019 Sb.

Předpis č. 448/2006 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení plemenářského zákona

01.01.2020 - č. 331/2019 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ...

Předpis č. 331/2019 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství

01.01.2020 - č. 330/2019 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvir...

Předpis č. 330/2019 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření

01.01.2020 - č. 341/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližšíc...

Předpis č. 341/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2020 - č. 343/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočt...

Předpis č. 343/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2020 - č. 344/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, ...

Předpis č. 344/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2020 - č. 345/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu...

Předpis č. 345/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2020 - č. 347/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb...

Předpis č. 347/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2020 - č. 348/2019 Sb. - Nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým

Předpis č. 348/2019 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)

01.01.2020 - č. 349/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze ...

Předpis č. 349/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

01.01.2020 - č. 350/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb....

Předpis č. 350/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2020 - č. 351/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb....

Předpis č. 351/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2020 - č. 352/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb...

Předpis č. 352/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů