Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 247/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na ...

Předpis č. 247/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí

14.05.2020 - č. 236/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 538 o přijetí krizového op...

Předpis č. 236/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 538 o přijetí krizového opatření

č. 243/2020 Sb. - Zákon o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a ...

Předpis č. 243/2020 Sb. - Zákon o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky

č. 246/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 246/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

13.05.2020 - č. 243/2020 Sb. - Zákon o pravomoci Policie České republiky a obecní policie p...

Předpis č. 243/2020 Sb. - Zákon o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky

č. 245/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovaný...

Předpis č. 245/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020

č. 244/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru adminis...

Předpis č. 244/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov

č. 242/2020 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Bílina č. 10/2015 o regulaci...

Předpis č. 242/2020 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 7. dubna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 41/18 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Bílina č. 10/2015 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her

12.05.2020 - č. 240/2020 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky, kterým se stanoví dny konán...

Předpis č. 240/2020 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky, kterým se stanoví dny konání doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky

12.05.2020 - č. 242/2020 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení obecně závazné vyh...

Předpis č. 242/2020 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 7. dubna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 41/18 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Bílina č. 10/2015 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her

č. 241/2020 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

Předpis č. 241/2020 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

č. 240/2020 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky, kterým se stanoví dny konání doplňovacích voleb do Senátu Parlament...

Předpis č. 240/2020 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky, kterým se stanoví dny konání doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky

č. 239/2020 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bečov nad Teplou“ po 5 000 Kč

Předpis č. 239/2020 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bečov nad Teplou“ po 5 000 Kč

č. 238/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a...

Předpis č. 238/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 237/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o...

Předpis č. 237/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

12.05.2020 - č. 206/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdr...

Předpis č. 206/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů

11.05.2020 - č. 220/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 491 o vzdělávání žáků a st...

Předpis č. 220/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 491 o přijetí krizového opatření

11.05.2020 - č. 223/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 490 o pobývání na veřejně ...

Předpis č. 223/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 490 o přijetí krizového opatření

11.05.2020 - č. 224/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 493 o přítomnosti veřejnos...

Předpis č. 224/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 493 o přijetí krizového opatření

11.05.2020 - č. 225/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 506 o zrušení usnesení vlá...

Předpis č. 225/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 506 o zrušení krizového opatření