Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.06.2020 - č. 327/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2017 Sb., o informa...

Předpis č. 327/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu

01.06.2020 - č. 366/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ...

Předpis č. 366/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

01.06.2020 - č. 113/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu...

Předpis č. 113/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.06.2020 - č. 114/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,...

Předpis č. 114/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.06.2020 - č. 346/2013 Sb. - Vyhláška o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraniční... - ve znění 325/2019 Sb.

Předpis č. 346/2013 Sb. - Vyhláška o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

01.06.2020 - č. 426/2013 Sb. - Vyhláška o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družst... - ve znění 326/2019 Sb.

Předpis č. 426/2013 Sb. - Vyhláška o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance

01.06.2020 - č. 231/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na ...

Předpis č. 231/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

01.06.2020 - č. 256/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu m...

Předpis č. 256/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd

01.06.2020 - č. 255/2020 Sb. - Zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení ...

Předpis č. 255/2020 Sb. - Zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů

31.05.2020 - č. 138/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitel...

Předpis č. 138/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu

č. 256/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, s...

Předpis č. 256/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd

27.05.2020 - č. 254/2020 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení ustanovení, zamítnutí, zastavení a odm...

Předpis č. 254/2020 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 7. dubna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 30/16 ve věci návrhů na zrušení zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů

27.05.2020 - č. 255/2020 Sb. - Zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení ...

Předpis č. 255/2020 Sb. - Zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů

č. 254/2020 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení ustanovení, zamítnutí, zastavení a odmítnutí návrhu na zrušení ustanovení záko...

Předpis č. 254/2020 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 7. dubna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 30/16 ve věci návrhů na zrušení zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů

26.05.2020 - č. 239/2020 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bečov nad Teplou“ po 5 0...

Předpis č. 239/2020 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bečov nad Teplou“ po 5 000 Kč

č. 253/2020 Sb. - Sdělení ÚS ČR o přijetí stanoviska pléna ÚS ČR k posuzování skutečností nebo důkazů soudu dříve nezn...

Předpis č. 253/2020 Sb. - Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 21. dubna 2020 sp. zn. Pl. ÚS-st. 50/20 k posuzování skutečností nebo důkazů soudu dříve neznámých v řízení o povolení obnovy trestního řízení

22.05.2020 - č. 253/2020 Sb. - Sdělení ÚS ČR o přijetí stanoviska pléna ÚS ČR k posuzování ...

Předpis č. 253/2020 Sb. - Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 21. dubna 2020 sp. zn. Pl. ÚS-st. 50/20 k posuzování skutečností nebo důkazů soudu dříve neznámých v řízení o povolení obnovy trestního řízení

č. 252/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné ...

Předpis č. 252/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

č. 251/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem...

Předpis č. 251/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra

č. 250/2020 Sb. - Vyhláška o způsobu stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderného zařízení a pracoviště III. ka...

Předpis č. 250/2020 Sb. - Vyhláška o způsobu stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderného zařízení a pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie