Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2021 - č. 604/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2005 Sb...

Předpis č. 604/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2021 - č. 458/2020 Sb. - Vyhláška o některých formulářových podáních v oblasti působn...

Předpis č. 458/2020 Sb. - Vyhláška o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky

01.01.2021 - č. 605/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 166/2014 Sb., kterou se...

Předpis č. 605/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 166/2014 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky a zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel

01.01.2021 - č. 459/2020 Sb. - Vyhláška o provádění opatření souvisejících se zákazem chemi...

Předpis č. 459/2020 Sb. - Vyhláška o provádění opatření souvisejících se zákazem chemických zbraní

01.01.2021 - č. 606/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělává...

Předpis č. 606/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2021 - č. 466/2020 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2021

Předpis č. 466/2020 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2021

01.01.2021 - č. 607/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytov...

Předpis č. 607/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2021 - č. 479/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb...

Předpis č. 479/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném

01.01.2021 - č. 608/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení potřebné úrovně znalosti českého jazyka...

Předpis č. 608/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení potřebné úrovně znalosti českého jazyka a rovnocenných jazykových zkouškách pro výkon tlumočnické činnosti

01.01.2021 - č. 480/2020 Sb. - Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časový...

Předpis č. 480/2020 Sb. - Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

01.01.2021 - č. 609/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a někter...

Předpis č. 609/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

01.01.2021 - č. 481/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových ú...

Předpis č. 481/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2021 - č. 482/2020 Sb. - Zákon o odškodnění některých obětí potlačení demonstrací k p...

Předpis č. 482/2020 Sb. - Zákon o odškodnění některých obětí potlačení demonstrací k prvnímu výročí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky

01.01.2021 - č. 485/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání...

Předpis č. 485/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2021 - č. 486/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřován...

Předpis č. 486/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2021 - č. 262/1995 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých k... - ve znění 430/2020 Sb.

Předpis č. 262/1995 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

01.01.2021 - č. 147/1999 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých k... - ve znění 430/2020 Sb.

Předpis č. 147/1999 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

01.01.2021 - č. 196/2001 Sb. - Notářský tarif - ve znění 341/2020 Sb.

Předpis č. 196/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif)

01.01.2021 - č. 314/2002 Sb. - Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem - ve znění 51/2020 Sb.

Předpis č. 314/2002 Sb. - Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem

01.01.2021 - č. 432/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška... - ve znění 254/2019 Sb.

Předpis č. 432/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 312/1995 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení