Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 409/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1023 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdra...

Předpis č. 409/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1023 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu

č. 408/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1022 o omezení provozu vysokých škol, středních a vyšších odbornýc...

Předpis č. 408/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1022 o přijetí krizového opatření

č. 407/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 1021 o zákazu hromadných akcí v počtu vyšším než 6 osob, pobývat na veřejně pří...

Předpis č. 407/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1021 o přijetí krizového opatření

09.10.2020 - č. 399/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 995 o zákazu hromadných akcí nad 10 oso...

Předpis č. 399/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 995 o přijetí krizového opatření

09.10.2020 - č. 402/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 998 o zákazu návštěvy pacientů v zdravo...

Předpis č. 402/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 998 o přijetí krizového opatření

č. 402/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 998 o zákazu návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních a přítomnosti třetí ...

Předpis č. 402/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 998 o přijetí krizového opatření

č. 401/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 997 o omezení provozu vysokých škol, středních a vyšších odborných škol a konze...

Předpis č. 401/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 997 o přijetí krizového opatření

č. 400/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 996 o zákazu hromadných akcí nad 10 osob a omezení provozu provozovny stravovac...

Předpis č. 400/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 996 o přijetí krizového opatření

č. 399/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 995 o zákazu hromadných akcí nad 10 osob, představení, provozu kasin, používání...

Předpis č. 399/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 995 o přijetí krizového opatření

č. 398/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 994, kterým ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci svých p...

Předpis č. 398/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 994 o přijetí krizového opatření

06.10.2020 - č. 375/2020 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Buchlov“ po 5 000 Kč

Předpis č. 375/2020 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Buchlov“ po 5 000 Kč

č. 396/2020 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Senátu Parlamentu...

Předpis č. 396/2020 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 33 Sídlo: Děčín konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 (I. kolo)

č. 395/2020 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev kr...

Předpis č. 395/2020 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3. října 2020

č. 394/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem...

Předpis č. 394/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra, ve znění nařízení vlády č. 251/2020 Sb.

č. 393/2020 Sb. - Vyhláška o digitální technické mapě kraje

Předpis č. 393/2020 Sb. - Vyhláška o digitální technické mapě kraje

05.10.2020 - č. 391/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 957 o vyhlášení nouzového ...

Předpis č. 391/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 957 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů

05.10.2020 - č. 392/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 958 o zákazu hromadných ak...

Předpis č. 392/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 958 o přijetí krizového opatření

01.10.2020 - č. 339/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě...

Předpis č. 339/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2020 - č. 355/2020 Sb. - Vyhláška o žádostech a některých informacích podle zákona o ...

Předpis č. 355/2020 Sb. - Vyhláška o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

01.10.2020 - č. 362/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se...

Předpis č. 362/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů