Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.04.2014 - č. 48/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se...

Předpis č. 48/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

01.04.2014 - č. 49/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech ...

Předpis č. 49/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik

01.04.2014 - č. 428/2001 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacíc... - ve znění 48/2014 Sb.

Předpis č. 428/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

01.04.2014 - č. 24/2011 Sb. - Vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových... - ve znění 49/2014 Sb.

Předpis č. 24/2011 Sb. - Vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik

31.03.2014 - č. 129/2012 Sb. - Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných r... - ve znění 409/2013 Sb.

Předpis č. 129/2012 Sb. - Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu

31.03.2014 - č. 409/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobn...

Předpis č. 409/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu

31.03.2014 - č. 42/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanove...

Předpis č. 42/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin

31.03.2014 - č. 378/2010 Sb. - Vyhláška o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin - ve znění 42/2014 Sb.

Předpis č. 378/2010 Sb. - Vyhláška o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin

31.03.2014 - č. 46/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravin...

Předpis č. 46/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů

31.03.2014 - č. 54/2004 Sb. - Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způs... - ve znění 46/2014 Sb.

Předpis č. 54/2004 Sb. - Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití

č. 52/2014 Sb. - Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 25. března 2014 č. Org. 24/14 o atrahování působ...

Předpis č. 52/2014 Sb. - Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 25. března 2014 č. Org. 24/14 o atrahování působnosti

31.03.2014 - č. 52/2014 Sb. - Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 25. břez...

Předpis č. 52/2014 Sb. - Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 25. března 2014 č. Org. 24/14 o atrahování působnosti

31.03.2014 - č. 364/2012 Sb. - Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 30. říjn... - ve znění 52/2014 Sb.

Předpis č. 364/2012 Sb. - Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 30. října 2012 č. Org. 49/12 o atrahování působnosti

č. 51/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupn...

Předpis č. 51/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2014

č. 50/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových náro...

Předpis č. 50/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

28.03.2014 - č. 32/2014 Sb. - Nařízení vlády o zacházení s pyrotechnickými výrobky

Předpis č. 32/2014 Sb. - Nařízení vlády o zacházení s pyrotechnickými výrobky

č. 49/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňovýc...

Předpis č. 49/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik

č. 48/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovo...

Předpis č. 48/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

26.03.2014 - č. 47/2014 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výr...

Předpis č. 47/2014 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Bohumila Hrabala

č. 47/2014 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Bohumila Hrabala

Předpis č. 47/2014 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Bohumila Hrabala