Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.02.2020 - č. 21/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanove...

Předpis č. 21/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění pozdějších předpisů

01.02.2020 - č. 25/2020 Sb. - Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování ...

Předpis č. 25/2020 Sb. - Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče

01.02.2020 - č. 67/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 429/2010 Sb., stanovící...

Předpis č. 67/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu

01.02.2020 - č. 74/2019 Sb. - Zákon o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením ...

Předpis č. 74/2019 Sb. - Zákon o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie

01.02.2020 - č. 429/2010 Sb. - Vyhláška stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o ví... - ve znění 67/2019 Sb.

Předpis č. 429/2010 Sb. - Vyhláška stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu

č. 26/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokla...

Předpis č. 26/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a dalších států a institucí a orgánů, které je vydávají

č. 25/2020 Sb. - Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče

Předpis č. 25/2020 Sb. - Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče

29.01.2020 - č. 14/2020 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výro...

Předpis č. 14/2020 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Boženy Němcové

č. 24/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanč...

Předpis č. 24/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění vyhlášky č. 274/2018 Sb.

27.01.2020 - č. 24/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se...

Předpis č. 24/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění vyhlášky č. 274/2018 Sb.

č. 23/2020 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky

Předpis č. 23/2020 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky

č. 22/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejic...

Předpis č. 22/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění pozdějších předpisů

č. 21/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veteri...

Předpis č. 21/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění pozdějších předpisů

č. 20/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivec...

Předpis č. 20/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech

č. 19/2020 Sb. - Nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje ...

Předpis č. 19/2020 Sb. - Nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody

č. 18/2020 Sb. - Vyhláška o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a ...

Předpis č. 18/2020 Sb. - Vyhláška o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta

č. 17/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků voje...

Předpis č. 17/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů

25.01.2020 - č. 3/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření e...

Předpis č. 3/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

25.01.2020 - č. 4/2020 Sb. - Vyhláška o energetických specialistech

Předpis č. 4/2020 Sb. - Vyhláška o energetických specialistech

25.01.2020 - č. 5/2020 Sb. - Vyhláška o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům ...

Předpis č. 5/2020 Sb. - Vyhláška o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin