Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 55/2014 Sb. - Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrt...

Předpis č. 55/2014 Sb. - Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem BJ23 - Eliščin pramen v katastrálním území Poděbrady

č. 54/2014 Sb. - Vyhláška o vzorech formulářů a průkazu inspektora a limitních množstvích látek podle zákona o prekur...

Předpis č. 54/2014 Sb. - Vyhláška o vzorech formulářů a průkazu inspektora a limitních množstvích látek podle zákona o prekursorech drog

č. 53/2014 Sb. - Vyhláška o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkách

Předpis č. 53/2014 Sb. - Vyhláška o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkách

07.04.2014 - č. 247/1995 Sb. - Zákon o volbách do Parlamentu České republiky - ve znění 58/2014 Sb.

Předpis č. 247/1995 Sb. - Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů

07.04.2014 - č. 130/2000 Sb. - Zákon o volbách do zastupitelstev krajů - ve znění 58/2014 Sb.

Předpis č. 130/2000 Sb. - Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů

07.04.2014 - č. 254/2001 Sb. - Vodní zákon - ve znění 61/2014 Sb.

Předpis č. 254/2001 Sb. - Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

07.04.2014 - č. 477/2001 Sb. - Zákon o obalech - ve znění 62/2014 Sb.

Předpis č. 477/2001 Sb. - Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)

07.04.2014 - č. 491/2001 Sb. - Zákon o volbách do zastupitelstev obcí - ve znění 58/2014 Sb.

Předpis č. 491/2001 Sb. - Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

07.04.2014 - č. 62/2003 Sb. - Zákon o volbách do Evropského parlamentu - ve znění 58/2014 Sb.

Předpis č. 62/2003 Sb. - Zákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

07.04.2014 - č. 409/2003 Sb. - Vyhláška k provedení zákona o volbách do Evropského parlamen... - ve znění 63/2014 Sb.

Předpis č. 409/2003 Sb. - Vyhláška k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

07.04.2014 - č. 22/2004 Sb. - Zákon o místním referendu - ve znění 58/2014 Sb.

Předpis č. 22/2004 Sb. - Zákon o místním referendu a o změně některých zákonů

07.04.2014 - č. 59/2006 Sb. - Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými neb... - ve znění 61/2014 Sb.

Předpis č. 59/2006 Sb. - Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

07.04.2014 - č. 350/2011 Sb. - Chemický zákon - ve znění 61/2014 Sb.

Předpis č. 350/2011 Sb. - Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

07.04.2014 - č. 191/2012 Sb. - Zákon o evropské občanské iniciativě - ve znění 57/2014 Sb.

Předpis č. 191/2012 Sb. - Zákon o evropské občanské iniciativě

02.04.2014 - č. 41/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení jiných návykových látek a jejich ...

Předpis č. 41/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou

01.04.2014 - č. 34/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušn...

Předpis č. 34/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů

01.04.2014 - č. 35/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobn...

Předpis č. 35/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

01.04.2014 - č. 33/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hodonínská Dúb...

Předpis č. 33/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hodonínská Dúbrava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.04.2014 - č. 383/2001 Sb. - Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady - ve znění 35/2014 Sb.

Předpis č. 383/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady

01.04.2014 - č. 46/2010 Sb. - Vyhláška o příslušnosti správ národních parků a správ chráně... - ve znění 34/2014 Sb.

Předpis č. 46/2010 Sb. - Vyhláška o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy