Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 427/2013 Sb. - Vyhláška o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry České národní bance

Předpis č. 427/2013 Sb. - Vyhláška o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry České národní bance

č. 426/2013 Sb. - Vyhláška o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance

Předpis č. 426/2013 Sb. - Vyhláška o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance

č. 425/2013 Sb. - Vyhláška o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republiky

Předpis č. 425/2013 Sb. - Vyhláška o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republiky

č. 424/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 30...

Předpis č. 424/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 389/2007 Sb.

č. 423/2013 Sb. - Vyhláška o stanovení výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly při výkonu státního zdravotního...

Předpis č. 423/2013 Sb. - Vyhláška o stanovení výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly při výkonu státního zdravotního dozoru

č. 422/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadav...

Předpis č. 422/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů

č. 421/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává sezna...

Předpis č. 421/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

č. 420/2013 Sb. - Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2...

Předpis č. 420/2013 Sb. - Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2014

č. 419/2013 Sb. - Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Předpis č. 419/2013 Sb. - Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

č. 414/2013 Sb. - Vyhláška o vodoprávní evidenci

Předpis č. 414/2013 Sb. - Vyhláška o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci)

č. 418/2013 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

Předpis č. 418/2013 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

č. 417/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2011 Sb., o zajištění kryptografické ochrany utajovaných in...

Předpis č. 417/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2011 Sb., o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací

č. 416/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 405/2011 Sb., o průmyslové bezpečnosti

Předpis č. 416/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 405/2011 Sb., o průmyslové bezpečnosti

č. 415/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobi...

Předpis č. 415/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti

č. 413/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náboro...

Předpis č. 413/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání, ve znění pozdějších předpisů

č. 412/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva kultury č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 3...

Předpis č. 412/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva kultury č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění vyhlášky č. 547/2006 Sb.

č. 411/2013 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 411/2013 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

č. 410/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zk...

Předpis č. 410/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby

č. 408/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů,...

Předpis č. 408/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů

č. 407/2013 Sb. - Vyhláška o členění bezpečnostního materiálu

Předpis č. 407/2013 Sb. - Vyhláška o členění bezpečnostního materiálu