Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

09.06.2014 - č. 215/2008 Sb. - Vyhláška o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivý... - ve znění 104/2014 Sb.

Předpis č. 215/2008 Sb. - Vyhláška o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů

08.06.2014 - č. 81/2014 Sb. - Vyhláška o podmínkách udělení úředního oprávnění pro ověřová...

Předpis č. 81/2014 Sb. - Vyhláška o podmínkách udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností pro účely Ministerstva obrany

08.06.2014 - č. 114/1997 Sb. - Vyhláška Ministerstva obrany o náležitostech žádosti o uděle... - ve znění 81/2014 Sb.

Předpis č. 114/1997 Sb. - Vyhláška Ministerstva obrany o náležitostech žádosti o udělení úředního oprávnění a žádosti o zánik úředního oprávnění a o formě ověřování výsledků zeměměřických činností pro potřeby obrany státu

05.06.2014 - č. 86/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické...

Předpis č. 86/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů

05.06.2014 - č. 170/2002 Sb. - Zákon o válečných veteránech - ve znění 88/2014 Sb.

Předpis č. 170/2002 Sb. - Zákon o válečných veteránech

č. 100/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Variabilní spořicí státní dluhopis ...

Předpis č. 100/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Variabilní spořicí státní dluhopis České republiky, 2014–2020, VAR %

05.06.2014 - č. 98/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky...

Předpis č. 98/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014–2020, VAR %

05.06.2014 - č. 99/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky...

Předpis č. 99/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2014–2019, FIX %

05.06.2014 - č. 100/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky...

Předpis č. 100/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Variabilní spořicí státní dluhopis České republiky, 2014–2020, VAR %

č. 99/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopi...

Předpis č. 99/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2014–2019, FIX %

č. 98/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 20...

Předpis č. 98/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014–2020, VAR %

č. 97/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště,...

Předpis č. 97/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

č. 96/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jako...

Předpis č. 96/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění vyhlášky č. 351/2010 Sb.

01.06.2014 - č. 59/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Pa...

Předpis č. 59/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.06.2014 - č. 87/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdu...

Předpis č. 87/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

01.06.2014 - č. 88/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných vet...

Předpis č. 88/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů

29.05.2014 - č. 83/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se...

Předpis č. 83/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

29.05.2014 - č. 252/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a... - ve znění 83/2014 Sb.

Předpis č. 252/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

č. 93/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokal...

Předpis č. 93/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu

č. 94/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 337/2002 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení něk...

Předpis č. 94/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 337/2002 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 422/2005 Sb.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402