Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.06.2019 - č. 91/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb...

Předpis č. 91/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)

01.06.2019 - č. 95/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2017 Sb., o stanoven...

Předpis č. 95/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů

01.06.2019 - č. 62/2001 Sb. - Vyhláška o hospodaření organizačních složek státu a státních... - ve znění 54/2019 Sb.

Předpis č. 62/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva financí o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu

01.06.2019 - č. 595/2006 Sb. - Nařízení vlády o způsobu výpočtu základní částky, která nesm... - ve znění 91/2019 Sb.

Předpis č. 595/2006 Sb. - Nařízení vlády o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)

01.06.2019 - č. 121/2019 Sb. - Vyhláška o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce ...

Předpis č. 121/2019 Sb. - Vyhláška o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce

01.06.2019 - č. 128/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 427/2008 Sb., o stanove...

Předpis č. 128/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, ve znění pozdějších předpisů

01.06.2019 - č. 427/2008 Sb. - Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vyk... - ve znění 128/2019 Sb.

Předpis č. 427/2008 Sb. - Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

01.06.2019 - č. 129/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2015 Sb., o sazební...

Předpis č. 129/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly, ve znění vyhlášky č. 396/2016 Sb.

01.06.2019 - č. 130/2019 Sb. - Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs...

Předpis č. 130/2019 Sb. - Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem

01.06.2019 - č. 131/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležit...

Předpis č. 131/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů

01.06.2019 - č. 133/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně ...

Předpis č. 133/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění pozdějších předpisů

01.06.2019 - č. 313/2007 Sb. - Vyhláška o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho ho... - ve znění 133/2019 Sb.

Předpis č. 313/2007 Sb. - Vyhláška o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů

č. 134/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 134/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

č. 133/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho ...

Předpis č. 133/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění pozdějších předpisů

29.05.2019 - č. 118/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247...

Předpis č. 118/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.

29.05.2019 - č. 247/2001 Sb. - Vyhláška o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany - ve znění 118/2019 Sb.

Předpis č. 247/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnitra o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

29.05.2019 - č. 35/2007 Sb. - Vyhláška o technických podmínkách požární techniky - ve znění 118/2019 Sb.

Předpis č. 35/2007 Sb. - Vyhláška o technických podmínkách požární techniky

28.05.2019 - č. 127/2019 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Veveří“ po 5000 Kč

Předpis č. 127/2019 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Veveří“ po 5000 Kč

č. 132/2019 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlam...

Předpis č. 132/2019 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu konaných na území České republiky ve dnech 24. a 25. května 2019

č. 131/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických...

Předpis č. 131/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů