Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

24.04.2014 - č. 69/2014 Sb. - Vyhláška o technických podmínkách věcných prostředků požární...

Předpis č. 69/2014 Sb. - Vyhláška o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany

24.04.2014 - č. 255/1999 Sb. - Vyhláška o technických podmínkách věcných prostředků požární... - ve znění 69/2014 Sb.

Předpis č. 255/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany

24.04.2014 - č. 456/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 255... - ve znění 69/2014 Sb.

Předpis č. 456/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb.

24.04.2014 - č. 102/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 255... - ve znění 69/2014 Sb.

Předpis č. 102/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů

22.04.2014 - č. 372/2011 Sb. - Zákon o zdravotních službách - ve znění 60/2014 Sb.

Předpis č. 372/2011 Sb. - Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

22.04.2014 - č. 60/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdrav...

Předpis č. 60/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

22.04.2014 - č. 280/1992 Sb. - Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravot... - ve znění 60/2014 Sb.

Předpis č. 280/1992 Sb. - Zákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

22.04.2014 - č. 551/1991 Sb. - Zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky - ve znění 60/2014 Sb.

Předpis č. 551/1991 Sb. - Zákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

22.04.2014 - č. 48/1997 Sb. - Zákon o veřejném zdravotním pojištění - ve znění 60/2014 Sb.

Předpis č. 48/1997 Sb. - Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

15.04.2014 - č. 53/2014 Sb. - Vyhláška o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových l...

Předpis č. 53/2014 Sb. - Vyhláška o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkách

15.04.2014 - č. 54/2014 Sb. - Vyhláška o vzorech formulářů a průkazu inspektora a limitníc...

Předpis č. 54/2014 Sb. - Vyhláška o vzorech formulářů a průkazu inspektora a limitních množstvích látek podle zákona o prekursorech drog

15.04.2014 - č. 125/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví tiskopisy formulářů podle zákona... - ve znění 53/2014 Sb.

Předpis č. 125/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví tiskopisy formulářů podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 73/2014 Sb. - Vyhláška o požadavcích na národní referenční laboratoře a referenční laboratoře v oblasti činností v...

Předpis č. 73/2014 Sb. - Vyhláška o požadavcích na národní referenční laboratoře a referenční laboratoře v oblasti činností vymezených zákonem o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském

č. 71/2014 Sb. - Vyhláška o obsahu, formě a náležitostech vedení záznamů o činnosti s uvedenou látkou kategorie 1

Předpis č. 71/2014 Sb. - Vyhláška o obsahu, formě a náležitostech vedení záznamů o činnosti s uvedenou látkou kategorie 1

č. 72/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípr...

Předpis č. 72/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků

10.04.2014 - č. 6/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 111/2013 Sb., o stanove...

Předpis č. 6/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 111/2013 Sb., o stanovení požadavků na vytvoření pracovních postupů pro zajištění systému jakosti a bezpečnosti lidských orgánů určených k transplantaci

10.04.2014 - č. 7/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2013 Sb., o stanove...

Předpis č. 7/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2013 Sb., o stanovení bližších podmínek posuzování zdravotní způsobilosti a rozsahu vyšetření žijícího nebo zemřelého dárce tkání nebo orgánů pro účely transplantací (vyhláška o zdravotní způsobilosti dárce tkání a orgánů pro účely transplantací)

10.04.2014 - č. 111/2013 Sb. - Vyhláška o stanovení požadavků na vytvoření pracovních postu... - ve znění 6/2014 Sb.

Předpis č. 111/2013 Sb. - Vyhláška o stanovení požadavků na vytvoření pracovních postupů pro zajištění systému jakosti a bezpečnosti lidských orgánů určených k transplantaci

10.04.2014 - č. 114/2013 Sb. - Vyhláška o stanovení bližších podmínek posuzování zdravotní ... - ve znění 7/2014 Sb.

Předpis č. 114/2013 Sb. - Vyhláška o stanovení bližších podmínek posuzování zdravotní způsobilosti a rozsahu vyšetření žijícího nebo zemřelého dárce tkání nebo orgánů pro účely transplantací (vyhláška o zdravotní způsobilosti dárce tkání a orgánů pro účely transplantací)

č. 70/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za r...

Předpis č. 70/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2013 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů