Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.05.2014 - č. 229/2013 Sb. - Zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 229/2013 Sb. - Zákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)

01.05.2014 - č. 582/1991 Sb. - Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 582/1991 Sb. - Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

01.05.2014 - č. 123/2006 Sb. - Vyhláška o evidenci a dokumentaci návykových látek a příprav... - ve znění 72/2014 Sb.

Předpis č. 123/2006 Sb. - Vyhláška o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků

01.05.2014 - č. 71/2014 Sb. - Vyhláška o obsahu, formě a náležitostech vedení záznamů o či...

Předpis č. 71/2014 Sb. - Vyhláška o obsahu, formě a náležitostech vedení záznamů o činnosti s uvedenou látkou kategorie 1

01.05.2014 - č. 72/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenc...

Předpis č. 72/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků

01.05.2014 - č. 74/2014 Sb. - Vyhláška o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automa...

Předpis č. 74/2014 Sb. - Vyhláška o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

01.05.2014 - č. 78/2014 Sb. - Vyhláška o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů sociální...

Předpis č. 78/2014 Sb. - Vyhláška o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů sociálního zabezpečení a orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou plnění povinností uložených zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným

01.05.2014 - č. 55/2014 Sb. - Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního l...

Předpis č. 55/2014 Sb. - Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem BJ23 - Eliščin pramen v katastrálním území Poděbrady

01.05.2014 - č. 64/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí...

Předpis č. 64/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu

01.05.2014 - č. 65/2014 Sb. - Vyhláška o vzoru služebního průkazu zaměstnance České obchod...

Předpis č. 65/2014 Sb. - Vyhláška o vzoru služebního průkazu zaměstnance České obchodní inspekce

01.05.2014 - č. 67/2014 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace i...

Předpis č. 67/2014 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace institucionálních sektorů a subsektorů

01.05.2014 - č. 70/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné...

Předpis č. 70/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2013 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.05.2014 - č. 2/1969 Sb. - Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů stát... - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 2/1969 Sb. - Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky

01.05.2014 - č. 133/1985 Sb. - Zákon o požární ochraně - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 133/1985 Sb. - Zákon České národní rady o požární ochraně

01.05.2014 - č. 64/1986 Sb. - Zákon o České obchodní inspekci - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 64/1986 Sb. - Zákon České národní rady o České obchodní inspekci

01.05.2014 - č. 61/1988 Sb. - Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské spr... - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 61/1988 Sb. - Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

01.05.2014 - č. 62/1988 Sb. - Zákon o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 62/1988 Sb. - Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu

01.05.2014 - č. 282/1991 Sb. - Zákon České národní rady o České inspekci životního prostřed... - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 282/1991 Sb. - Zákon České národní rady o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa

01.05.2014 - č. 553/1991 Sb. - Zákon o obecní policii - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 553/1991 Sb. - Zákon České národní rady o obecní policii

01.05.2014 - č. 114/1992 Sb. - Zákon o ochraně přírody a krajiny - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 114/1992 Sb. - Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny