Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.05.2014 - č. 102/2001 Sb. - Zákon o obecné bezpečnosti výrobků - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 102/2001 Sb. - Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)

01.05.2014 - č. 185/2001 Sb. - Zákon o odpadech - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 185/2001 Sb. - Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů

01.05.2014 - č. 320/2001 Sb. - Zákon o finanční kontrole - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 320/2001 Sb. - Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

01.05.2014 - č. 76/2002 Sb. - Zákon o integrované prevenci - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 76/2002 Sb. - Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)

01.05.2014 - č. 198/2002 Sb. - Zákon o dobrovolnické službě - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 198/2002 Sb. - Zákon o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)

01.05.2014 - č. 281/2002 Sb. - Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakter... - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 281/2002 Sb. - Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona

01.05.2014 - č. 162/2003 Sb. - Zákon o zoologických zahradách - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 162/2003 Sb. - Zákon o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách)

01.05.2014 - č. 420/2004 Sb. - Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných cel... - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 420/2004 Sb. - Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

01.05.2014 - č. 561/2004 Sb. - Školský zákon - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 561/2004 Sb. - Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

01.05.2014 - č. 251/2005 Sb. - Zákon o inspekci práce - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 251/2005 Sb. - Zákon o inspekci práce

01.05.2014 - č. 289/2005 Sb. - Zákon o Vojenském zpravodajství - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 289/2005 Sb. - Zákon o Vojenském zpravodajství

01.05.2014 - č. 111/2006 Sb. - Zákon o pomoci v hmotné nouzi - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 111/2006 Sb. - Zákon o pomoci v hmotné nouzi

01.05.2014 - č. 187/2006 Sb. - Zákon o nemocenském pojištění - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 187/2006 Sb. - Zákon o nemocenském pojištění

01.05.2014 - č. 167/2008 Sb. - Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 167/2008 Sb. - Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů

01.05.2014 - č. 273/2008 Sb. - Zákon o Policii ČR - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 273/2008 Sb. - Zákon o Policii České republiky

01.05.2014 - č. 296/2008 Sb. - Zákon o lidských tkáních a buňkách - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 296/2008 Sb. - Zákon o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách)

01.05.2014 - č. 341/2011 Sb. - Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně so... - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 341/2011 Sb. - Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů

01.05.2014 - č. 85/2012 Sb. - Zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových ... - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 85/2012 Sb. - Zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů

01.05.2014 - č. 201/2012 Sb. - Zákon o ochraně ovzduší - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 201/2012 Sb. - Zákon o ochraně ovzduší