Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.05.2014 - č. 359/1999 Sb. - Zákon o sociálně-právní ochraně dětí - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 359/1999 Sb. - Zákon o sociálně-právní ochraně dětí

01.05.2014 - č. 61/2000 Sb. - Zákon o námořní plavbě - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 61/2000 Sb. - Zákon o námořní plavbě

01.05.2014 - č. 101/2000 Sb. - Zákon o ochraně osobních údajů - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 101/2000 Sb. - Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

01.05.2014 - č. 121/2000 Sb. - Autorský zákon - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 121/2000 Sb. - Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

01.05.2014 - č. 128/2000 Sb. - Zákon o obcích - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 128/2000 Sb. - Zákon o obcích (obecní zřízení)

01.05.2014 - č. 129/2000 Sb. - Zákon o krajích - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 129/2000 Sb. - Zákon o krajích (krajské zřízení)

01.05.2014 - č. 131/2000 Sb. - Zákon o hlavním městě Praze - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 131/2000 Sb. - Zákon o hlavním městě Praze

01.05.2014 - č. 133/2000 Sb. - Zákon o evidenci obyvatel - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 133/2000 Sb. - Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)

01.05.2014 - č. 154/2000 Sb. - Plemenářský zákon - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 154/2000 Sb. - Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)

01.05.2014 - č. 156/2000 Sb. - Zákon o střelných zbraních - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 156/2000 Sb. - Zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

01.05.2014 - č. 227/2000 Sb. - Zákon o elektronickém podpisu - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 227/2000 Sb. - Zákon o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)

01.05.2014 - č. 238/2000 Sb. - Zákon o Hasičském záchranném sboru ČR - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 238/2000 Sb. - Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů

01.05.2014 - č. 239/2000 Sb. - Zákon o integrovaném záchranném systému - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 239/2000 Sb. - Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

01.05.2014 - č. 240/2000 Sb. - Krizový zákon - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 240/2000 Sb. - Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

01.05.2014 - č. 247/2000 Sb. - Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k říz... - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 247/2000 Sb. - Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

01.05.2014 - č. 256/2000 Sb. - Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 256/2000 Sb. - Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)

01.05.2014 - č. 258/2000 Sb. - Zákon o ochraně veřejného zdraví - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 258/2000 Sb. - Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

01.05.2014 - č. 307/2000 Sb. - Zákon o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejn... - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 307/2000 Sb. - Zákon o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů

01.05.2014 - č. 361/2000 Sb. - Zákon o provozu na pozemních komunikacích - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 361/2000 Sb. - Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

01.05.2014 - č. 365/2000 Sb. - Zákon o informačních systémech veřejné správy - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 365/2000 Sb. - Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů