Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

19.05.2014 - č. 76/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se...

Předpis č. 76/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech

19.05.2014 - č. 400/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a z... - ve znění 76/2014 Sb.

Předpis č. 400/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech

17.05.2014 - č. 85/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provede...

Předpis č. 85/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů

17.05.2014 - č. 210/2012 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 ... - ve znění 85/2014 Sb.

Předpis č. 210/2012 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem

č. 85/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/199...

Předpis č. 85/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů

15.05.2014 - č. 84/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky...

Předpis č. 84/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014–2027, VAR %

č. 84/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 20...

Předpis č. 84/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014–2027, VAR %

č. 83/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou ...

Předpis č. 83/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

13.05.2014 - č. 79/2014 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Jizerský most na trati Tanval...

Předpis č. 79/2014 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Jizerský most na trati Tanvald-Harrachov“ po 5000 Kč

č. 82/2014 Sb. - Vyhláška o kadáverech zvířat v zájmovém chovu

Předpis č. 82/2014 Sb. - Vyhláška o kadáverech zvířat v zájmovém chovu

č. 81/2014 Sb. - Vyhláška o podmínkách udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností pro ú...

Předpis č. 81/2014 Sb. - Vyhláška o podmínkách udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností pro účely Ministerstva obrany

č. 80/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky...

Předpis č. 80/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů

07.05.2014 - č. 80/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb...

Předpis č. 80/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů

07.05.2014 - č. 194/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aer... - ve znění 80/2014 Sb.

Předpis č. 194/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače

01.05.2014 - č. 22/1997 Sb. - Zákon o technických požadavcích na výrobky - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 22/1997 Sb. - Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

01.05.2014 - č. 111/1998 Sb. - Zákon o vysokých školách - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 111/1998 Sb. - Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

01.05.2014 - č. 166/1999 Sb. - Veterinární zákon - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 166/1999 Sb. - Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)

01.05.2014 - č. 328/1999 Sb. - Zákon o občanských průkazech - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 328/1999 Sb. - Zákon o občanských průkazech

01.05.2014 - č. 329/1999 Sb. - Zákon o cestovních dokladech - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 329/1999 Sb. - Zákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)