Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.06.2014 - č. 59/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Pa...

Předpis č. 59/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.06.2014 - č. 87/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdu...

Předpis č. 87/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

01.06.2014 - č. 88/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných vet...

Předpis č. 88/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů

29.05.2014 - č. 83/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se...

Předpis č. 83/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

29.05.2014 - č. 252/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a... - ve znění 83/2014 Sb.

Předpis č. 252/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

č. 93/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokal...

Předpis č. 93/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu

č. 94/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 337/2002 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení něk...

Předpis č. 94/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 337/2002 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 422/2005 Sb.

č. 95/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o o...

Předpis č. 95/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, ve znění pozdějších předpisů

č. 92/2014 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlam...

Předpis č. 92/2014 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu konaných na území České republiky ve dnech 23. a 24. května 2014

27.05.2014 - č. 92/2014 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celko...

Předpis č. 92/2014 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu konaných na území České republiky ve dnech 23. a 24. května 2014

č. 91/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformit...

Předpis č. 91/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

č. 90/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energ...

Předpis č. 90/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

21.05.2014 - č. 89/2014 Sb. - Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých ...

Předpis č. 89/2014 Sb. - Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisů a některých dalších dluhů státu splatných v roce 2014

21.05.2014 - č. 90/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách po...

Předpis č. 90/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 89/2014 Sb. - Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisů a některých da...

Předpis č. 89/2014 Sb. - Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisů a některých dalších dluhů státu splatných v roce 2014

č. 88/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 88/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů

č. 87/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Předpis č. 87/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

č. 86/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (záko...

Předpis č. 86/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů

21.05.2014 - č. 458/2000 Sb. - Energetický zákon - ve znění 90/2014 Sb.

Předpis č. 458/2000 Sb. - Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

21.05.2014 - č. 165/2012 Sb. - Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých z... - ve znění 90/2014 Sb.

Předpis č. 165/2012 Sb. - Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů