Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

11.06.2014 - č. 102/2014 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 450. výro...

Předpis č. 102/2014 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 450. výročí narození Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic

č. 101/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně něk...

Předpis č. 101/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 102/2014 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 450. výročí narození Kryštofa Haranta z Polžic a ...

Předpis č. 102/2014 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 450. výročí narození Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic

č. 103/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a ško...

Předpis č. 103/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., a vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb.

č. 105/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, v...

Předpis č. 105/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), ve znění vyhlášky č. 54/2010 Sb.

09.06.2014 - č. 104/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřen...

Předpis č. 104/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů

č. 104/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodli...

Předpis č. 104/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů

09.06.2014 - č. 215/2008 Sb. - Vyhláška o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivý... - ve znění 104/2014 Sb.

Předpis č. 215/2008 Sb. - Vyhláška o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů

08.06.2014 - č. 81/2014 Sb. - Vyhláška o podmínkách udělení úředního oprávnění pro ověřová...

Předpis č. 81/2014 Sb. - Vyhláška o podmínkách udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností pro účely Ministerstva obrany

08.06.2014 - č. 114/1997 Sb. - Vyhláška Ministerstva obrany o náležitostech žádosti o uděle... - ve znění 81/2014 Sb.

Předpis č. 114/1997 Sb. - Vyhláška Ministerstva obrany o náležitostech žádosti o udělení úředního oprávnění a žádosti o zánik úředního oprávnění a o formě ověřování výsledků zeměměřických činností pro potřeby obrany státu

05.06.2014 - č. 86/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické...

Předpis č. 86/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů

05.06.2014 - č. 170/2002 Sb. - Zákon o válečných veteránech - ve znění 88/2014 Sb.

Předpis č. 170/2002 Sb. - Zákon o válečných veteránech

č. 100/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Variabilní spořicí státní dluhopis ...

Předpis č. 100/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Variabilní spořicí státní dluhopis České republiky, 2014–2020, VAR %

05.06.2014 - č. 98/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky...

Předpis č. 98/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014–2020, VAR %

05.06.2014 - č. 99/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky...

Předpis č. 99/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2014–2019, FIX %

05.06.2014 - č. 100/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky...

Předpis č. 100/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Variabilní spořicí státní dluhopis České republiky, 2014–2020, VAR %

č. 99/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopi...

Předpis č. 99/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2014–2019, FIX %

č. 98/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 20...

Předpis č. 98/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014–2020, VAR %

č. 97/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště,...

Předpis č. 97/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

č. 96/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jako...

Předpis č. 96/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění vyhlášky č. 351/2010 Sb.