Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.07.2020 - č. 299/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s ...

Předpis č. 299/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2020 - č. 301/2020 Sb. - Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní s...

Předpis č. 301/2020 Sb. - Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020

01.07.2020 - č. 302/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidl...

Předpis č. 302/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb.

01.07.2020 - č. 304/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spo...

Předpis č. 304/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2020 - č. 306/2020 Sb. - Nařízení vlády o předávání údajů nezbytných k plnění informa...

Předpis č. 306/2020 Sb. - Nařízení vlády o předávání údajů nezbytných k plnění informační povinnosti o regulovaných povoláních

č. 309/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o splnění podmínek pro zahájení používání přílohy k zákonu č. 45/2020 S...

Předpis č. 309/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o splnění podmínek pro zahájení používání přílohy k zákonu č. 45/2020 Sb., o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu

01.07.2020 - č. 307/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanove...

Předpis č. 307/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

01.07.2020 - č. 308/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb...

Předpis č. 308/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

č. 308/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení záko...

Předpis č. 308/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

č. 307/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu,...

Předpis č. 307/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

01.07.2020 - č. 236/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, d... - ve znění 307/2020 Sb.

Předpis č. 236/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

01.07.2020 - č. 303/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technic...

Předpis č. 303/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, a vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů

01.07.2020 - č. 305/2020 Sb. - Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o stanovení způsobu zahr...

Předpis č. 305/2020 Sb. - Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020

č. 306/2020 Sb. - Nařízení vlády o předávání údajů nezbytných k plnění informační povinnosti o regulovaných povoláních

Předpis č. 306/2020 Sb. - Nařízení vlády o předávání údajů nezbytných k plnění informační povinnosti o regulovaných povoláních

30.06.2020 - č. 300/2020 Sb. - Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a přísp...

Předpis č. 300/2020 Sb. - Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

č. 304/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zá...

Předpis č. 304/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

č. 302/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky...

Předpis č. 302/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb.

č. 301/2020 Sb. - Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie one...

Předpis č. 301/2020 Sb. - Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020

č. 300/2020 Sb. - Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti pl...

Předpis č. 300/2020 Sb. - Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

č. 299/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č...

Předpis č. 299/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů