Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.09.2014 - č. 165/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturál...

Předpis č. 165/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění vyhlášky č. 198/2010 Sb.

01.09.2014 - č. 105/2008 Sb. - Vyhláška o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojens... - ve znění 165/2014 Sb.

Předpis č. 105/2008 Sb. - Vyhláška o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol

01.09.2014 - č. 169/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření záv...

Předpis č. 169/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

01.09.2014 - č. 171/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádoste...

Předpis č. 171/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2014 - č. 172/2014 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikac...

Předpis č. 172/2014 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

01.09.2014 - č. 233/2009 Sb. - Vyhláška o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování... - ve znění 171/2014 Sb.

Předpis č. 233/2009 Sb. - Vyhláška o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky

01.09.2014 - č. 173/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližšíc...

Předpis č. 173/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2014 - č. 177/2009 Sb. - Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve stře... - ve znění 173/2014 Sb.

Předpis č. 177/2009 Sb. - Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

01.09.2014 - č. 175/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně příro...

Předpis č. 175/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2014 - č. 176/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast...

Předpis č. 176/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Kokořínsko – Máchův kraj

01.09.2014 - č. 177/2014 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné ob...

Předpis č. 177/2014 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj

01.09.2014 - č. 183/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém po...

Předpis č. 183/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2014 - č. 186/2014 Sb. - Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentní...

Předpis č. 186/2014 Sb. - Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

01.09.2014 - č. 264/2013 Sb. - Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentní... - ve znění 186/2014 Sb.

Předpis č. 264/2013 Sb. - Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

31.08.2014 - č. 167/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb...

Předpis č. 167/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb.

31.08.2014 - č. 211/2010 Sb. - Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středn... - ve znění 167/2014 Sb.

Předpis č. 211/2010 Sb. - Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

č. 186/2014 Sb. - Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu d...

Předpis č. 186/2014 Sb. - Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

29.08.2014 - č. 180/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve z...

Předpis č. 180/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů

č. 185/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a ...

Předpis č. 185/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

29.08.2014 - č. 182/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém poji...

Předpis č. 182/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony