Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 452/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

Předpis č. 452/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

č. 451/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 6/1991 Sb., o ...

Předpis č. 451/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 6/1991 Sb., o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Kokšín, Lopata, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina, ve znění pozdějších předpisů

č. 450/2013 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Špraněk a stanovení jejích bližších ochranných podmí...

Předpis č. 450/2013 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Špraněk a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 449/2013 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Milešovka a stanovení jejích bližších ochranných pod...

Předpis č. 449/2013 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Milešovka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 448/2013 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lovoš a stanovení jejích bližších ochranných podmíne...

Předpis č. 448/2013 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lovoš a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 447/2013 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Králický Sněžník a stanovení jejích bližších ochrann...

Předpis č. 447/2013 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Králický Sněžník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 446/2013 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny a stanovení jejích bližších ochrann...

Předpis č. 446/2013 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 445/2013 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Bořeň a stanovení jejích bližších ochranných podmíne...

Předpis č. 445/2013 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Bořeň a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 444/2013 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kleneč a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Předpis č. 444/2013 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kleneč a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 443/2013 Sb. - Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

Předpis č. 443/2013 Sb. - Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

č. 442/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodli...

Předpis č. 442/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů

č. 441/2013 Sb. - Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)

Předpis č. 441/2013 Sb. - Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)

č. 440/2013 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2014 sta...

Předpis č. 440/2013 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2014 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

č. 439/2013 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé praco...

Předpis č. 439/2013 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)

č. 438/2013 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

Předpis č. 438/2013 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

č. 437/2013 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1....

Předpis č. 437/2013 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2013 pro účely zákona o zaměstnanosti

č. 436/2013 Sb. - Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství a o ...

Předpis č. 436/2013 Sb. - Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství a o změně vyhlášky č. 140//2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů

č. 435/2013 Sb. - Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o s...

Předpis č. 435/2013 Sb. - Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

č. 434/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění ...

Předpis č. 434/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

č. 433/2013 Sb. - Vyhláška o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanst...

Předpis č. 433/2013 Sb. - Vyhláška o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky