Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 193/2014 Sb. - Vyhláška o způsobech a termínech účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elek...

Předpis č. 193/2014 Sb. - Vyhláška o způsobech a termínech účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a o provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie

03.09.2014 - č. 188/2014 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výr...

Předpis č. 188/2014 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Tomáše Bati mladšího

č. 192/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 30...

Předpis č. 192/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 191/2014 Sb. - Vyhláška o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republiky

Předpis č. 191/2014 Sb. - Vyhláška o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republiky

č. 187/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zá...

Předpis č. 187/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

č. 188/2014 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Tomáše Bati mladšího

Předpis č. 188/2014 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Tomáše Bati mladšího

č. 189/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších př...

Předpis č. 189/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů

č. 190/2014 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí narození Jiřího Koláře

Předpis č. 190/2014 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí narození Jiřího Koláře

01.09.2014 - č. 66/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležit...

Předpis č. 66/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb.

01.09.2014 - č. 103/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytov...

Předpis č. 103/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., a vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb.

01.09.2014 - č. 122/2014 Sb. - Vyhláška o jízdních řádech veřejné linkové dopravy

Předpis č. 122/2014 Sb. - Vyhláška o jízdních řádech veřejné linkové dopravy

01.09.2014 - č. 128/2014 Sb. - Nařízení vlády o zrušení nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kte...

Předpis č. 128/2014 Sb. - Nařízení vlády o zrušení nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin

01.09.2014 - č. 138/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědě...

Předpis č. 138/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2014 - č. 388/2000 Sb. - Vyhláška o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy - ve znění 122/2014 Sb.

Předpis č. 388/2000 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy

01.09.2014 - č. 146/2002 Sb. - Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci - ve znění 138/2014 Sb.

Předpis č. 146/2002 Sb. - Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů

01.09.2014 - č. 72/2005 Sb. - Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a škol... - ve znění 103/2014 Sb.

Předpis č. 72/2005 Sb. - Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

01.09.2014 - č. 73/2005 Sb. - Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními v... - ve znění 103/2014 Sb.

Předpis č. 73/2005 Sb. - Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

01.09.2014 - č. 450/2005 Sb. - Vyhláška o náležitostech nakládání se závadnými látkami a ná... - ve znění 66/2014 Sb.

Předpis č. 450/2005 Sb. - Vyhláška o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků

01.09.2014 - č. 317/2012 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví formulář dokladu o původu ... - ve znění 128/2014 Sb.

Předpis č. 317/2012 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin

01.09.2014 - č. 252/2013 Sb. - Vyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a p...

Předpis č. 252/2013 Sb. - Vyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy