Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 203/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o dni, kdy nabývá účinnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/...

Předpis č. 203/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o dni, kdy nabývá účinnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/91/EU ze dne 23. července 2014

č. 204/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovní...

Předpis č. 204/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

č. 205/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 135/2009 Sb., o poskytnutí jednorázového příspěvku ...

Předpis č. 205/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 135/2009 Sb., o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem, ve znění nařízení vlády č. 51/2013 Sb.

č. 206/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při...

Předpis č. 206/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu, ve znění pozdějších předpisů

26.09.2014 - č. 205/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 135/2009 Sb...

Předpis č. 205/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 135/2009 Sb., o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem, ve znění nařízení vlády č. 51/2013 Sb.

26.09.2014 - č. 135/2009 Sb. - Nařízení vlády o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírn... - ve znění 205/2014 Sb.

Předpis č. 135/2009 Sb. - Nařízení vlády o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem

č. 199/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací...

Předpis č. 199/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)

24.09.2014 - č. 190/2014 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výr...

Předpis č. 190/2014 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí narození Jiřího Koláře

13.09.2014 - č. 178/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výs...

Předpis č. 178/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů

13.09.2014 - č. 416/2009 Sb. - Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické inf... - ve znění 178/2014 Sb.

Předpis č. 416/2009 Sb. - Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury

č. 195/2014 Sb. - Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství

Předpis č. 195/2014 Sb. - Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství

č. 194/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 88/2011 Sb., o technických podmínkách a postupu při pořizování ...

Předpis č. 194/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 88/2011 Sb., o technických podmínkách a postupu při pořizování biometrických údajů a podpisu cizince pro účely vydání průkazu o povolení k pobytu

č. 196/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 196/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

č. 198/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tr...

Předpis č. 198/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů

12.09.2014 - č. 195/2014 Sb. - Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen...

Předpis č. 195/2014 Sb. - Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství

12.09.2014 - č. 140/2009 Sb. - Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a ... - ve znění 195/2014 Sb.

Předpis č. 140/2009 Sb. - Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen

č. 197/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů...

Předpis č. 197/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

12.09.2014 - č. 264/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu... - ve znění 195/2014 Sb.

Předpis č. 264/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen

12.09.2014 - č. 393/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu... - ve znění 195/2014 Sb.

Předpis č. 393/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění vyhlášky č. 264/2010 Sb.

12.09.2014 - č. 348/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu... - ve znění 195/2014 Sb.

Předpis č. 348/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů