Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 219/2014 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení části ust. § 140 odst. 4 písm. f) č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Předpis č. 219/2014 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 9. září 2014 sp. zn. Pl. ÚS 52/13 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti části ustanovení § 140 odst. 4 písm. f) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 367/2011 Sb. a zákona č. 1/2012 Sb.

č. 220/2014 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení čl. III odst. 2 poslední věty vyhlášky města Cheb č. 6/2012 k zabezpečení míst...

Předpis č. 220/2014 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 5. srpna 2014 sp. zn. Pl. ÚS 35/13 ve věci návrhu na zrušení čl. III odst. 2 poslední věty obecně závazné vyhlášky města Cheb č. 6/2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

20.10.2014 - č. 219/2014 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení části ust. § 140 odst. 4 písm. f) č. 4...

Předpis č. 219/2014 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 9. září 2014 sp. zn. Pl. ÚS 52/13 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti části ustanovení § 140 odst. 4 písm. f) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 367/2011 Sb. a zákona č. 1/2012 Sb.

20.10.2014 - č. 220/2014 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení čl. III odst. 2 poslední věty vyhlášky...

Předpis č. 220/2014 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 5. srpna 2014 sp. zn. Pl. ÚS 35/13 ve věci návrhu na zrušení čl. III odst. 2 poslední věty obecně závazné vyhlášky města Cheb č. 6/2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

14.10.2014 - č. 213/2014 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Železobetonový most v Karviné...

Předpis č. 213/2014 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Železobetonový most v Karviné-Darkově“ po 5000 Kč

č. 215/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami,...

Předpis č. 215/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

č. 216/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahranič...

Předpis č. 216/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

č. 217/2014 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev ob...

Předpis č. 217/2014 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11. října 2014

č. 213/2014 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Železobetonový most v Karviné-Darkově“ po 5000 Kč

Předpis č. 213/2014 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Železobetonový most v Karviné-Darkově“ po 5000 Kč

č. 214/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění v...

Předpis č. 214/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2015

10.10.2014 - č. 214/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhl...

Předpis č. 214/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2015

03.10.2014 - č. 211/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení rozsahu a podmínek informační pov...

Předpis č. 211/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení rozsahu a podmínek informační povinnosti provozovatele potravinářského podniku v místě určení ve vztahu k některým druhům čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny a brambor

03.10.2014 - č. 212/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 125/2011 Sb...

Předpis č. 212/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení

03.10.2014 - č. 125/2011 Sb. - Nařízení vlády o stanovení informačních povinností příjemcům... - ve znění 212/2014 Sb.

Předpis č. 125/2011 Sb. - Nařízení vlády o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení

č. 211/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení rozsahu a podmínek informační povinnosti provozovatele potravinářského po...

Předpis č. 211/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení rozsahu a podmínek informační povinnosti provozovatele potravinářského podniku v místě určení ve vztahu k některým druhům čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny a brambor

č. 212/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností p...

Předpis č. 212/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení

01.10.2014 - č. 106/2014 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za ...

Předpis č. 106/2014 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

01.10.2014 - č. 352/2008 Sb. - Vyhláška o podrobnostech nakládání s autovraky - ve znění 105/2014 Sb.

Předpis č. 352/2008 Sb. - Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky)

01.10.2014 - č. 169/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o ...

Předpis č. 169/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2014 - č. 184/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o ...

Předpis č. 184/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů