Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.08.2014 - č. 155/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípust...

Předpis č. 155/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

01.08.2014 - č. 157/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb...

Předpis č. 157/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních

01.08.2014 - č. 478/2009 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytován... - ve znění 157/2014 Sb.

Předpis č. 478/2009 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních

01.08.2014 - č. 312/2012 Sb. - Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných ... - ve znění 154/2014 Sb.

Předpis č. 312/2012 Sb. - Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší

01.08.2014 - č. 415/2012 Sb. - Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování ... - ve znění 155/2014 Sb.

Předpis č. 415/2012 Sb. - Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

č. 160/2014 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení československých legií

Předpis č. 160/2014 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení československých legií

č. 159/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 p...

Předpis č. 159/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění pozdějších předpisů

01.08.2014 - č. 131/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č...

Předpis č. 131/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv

01.08.2014 - č. 474/2000 Sb. - Vyhláška o stanovení požadavků na hnojiva - ve znění 131/2014 Sb.

Předpis č. 474/2000 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství o stanovení požadavků na hnojiva

01.08.2014 - č. 377/2013 Sb. - Vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv - ve znění 131/2014 Sb.

Předpis č. 377/2013 Sb. - Vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv

01.08.2014 - č. 132/2014 Sb. - Vyhláška o ochraně a reprodukci genofondu lesních dřevin

Předpis č. 132/2014 Sb. - Vyhláška o ochraně a reprodukci genofondu lesních dřevin

01.08.2014 - č. 133/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterin...

Předpis č. 133/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 259/2005 Sb.

01.08.2014 - č. 377/2003 Sb. - Vyhláška o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat... - ve znění 133/2014 Sb.

Předpis č. 377/2003 Sb. - Vyhláška o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí

01.08.2014 - č. 137/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ...

Předpis č. 137/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů

01.08.2014 - č. 141/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním říze...

Předpis č. 141/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013 Sb.

01.08.2014 - č. 142/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění o...

Předpis č. 142/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství

01.08.2014 - č. 143/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb...

Předpis č. 143/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů

01.08.2014 - č. 245/2004 Sb. - Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění o... - ve znění 143/2014 Sb.

Předpis č. 245/2004 Sb. - Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem

01.08.2014 - č. 40/2009 Sb. - Trestní zákoník - ve znění 141/2014 Sb.

Předpis č. 40/2009 Sb. - Zákon trestní zákoník