Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 166/2014 Sb. - Vyhláška kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, prokazování ...

Předpis č. 166/2014 Sb. - Vyhláška kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky a zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel

č. 165/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků voje...

Předpis č. 165/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění vyhlášky č. 198/2010 Sb.

08.08.2014 - č. 144/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2012 Sb...

Předpis č. 144/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů, ve znění nařízení vlády č. 269/2013 Sb.

08.08.2014 - č. 468/2012 Sb. - Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje b... - ve znění 144/2014 Sb.

Předpis č. 468/2012 Sb. - Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů

07.08.2014 - č. 163/2014 Sb. - Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních dru...

Předpis č. 163/2014 Sb. - Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

č. 164/2014 Sb. - Vyhláška o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečn...

Předpis č. 164/2014 Sb. - Vyhláška o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

č. 163/2014 Sb. - Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Předpis č. 163/2014 Sb. - Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

06.08.2014 - č. 160/2014 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výr...

Předpis č. 160/2014 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení československých legií

č. 162/2014 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení části § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Předpis č. 162/2014 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 10. července 2014 sp. zn. Pl. ÚS 31/13 ve věci návrhu na zrušení části § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

04.08.2014 - č. 162/2014 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení části § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č...

Předpis č. 162/2014 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 10. července 2014 sp. zn. Pl. ÚS 31/13 ve věci návrhu na zrušení části § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

04.08.2014 - č. 586/1992 Sb. - Zákon o daních z příjmů - ve znění 162/2014 Sb.

Předpis č. 586/1992 Sb. - Zákon České národní rady o daních z příjmů

č. 161/2014 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených ...

Předpis č. 161/2014 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 10. července 2014 sp. zn. Pl. ÚS 28/13 ve věci návrhu na zrušení části § 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

01.08.2014 - č. 147/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Ciboušov a sta...

Předpis č. 147/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Ciboušov a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.08.2014 - č. 148/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Doupňák a stan...

Předpis č. 148/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Doupňák a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.08.2014 - č. 149/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Luční a stanov...

Předpis č. 149/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Luční a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.08.2014 - č. 150/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Na Adamcích a ...

Předpis č. 150/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Na Adamcích a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.08.2014 - č. 151/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Pouzdřanská st...

Předpis č. 151/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Pouzdřanská step – Kolby a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.08.2014 - č. 152/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Novodomské r...

Předpis č. 152/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.08.2014 - č. 153/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Tabulová a s...

Předpis č. 153/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Tabulová a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.08.2014 - č. 154/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanove...

Předpis č. 154/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší