Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.07.2020 - č. 225/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členský... - ve znění 13/2020 Sb.

Předpis č. 225/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů

01.07.2020 - č. 258/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb....

Předpis č. 258/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2020 - č. 259/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se...

Předpis č. 259/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění vyhlášky č. 317/2016 Sb.

01.07.2020 - č. 257/2020 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národní...

Předpis č. 257/2020 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku

01.07.2020 - č. 70/2012 Sb. - Vyhláška o preventivních prohlídkách - ve znění 259/2020 Sb.

Předpis č. 70/2012 Sb. - Vyhláška o preventivních prohlídkách

01.07.2020 - č. 267/2020 Sb. - Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrát...

Předpis č. 267/2020 Sb. - Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

01.07.2020 - č. 269/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se...

Předpis č. 269/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2020 - č. 278/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/1996 Sb., kterou se...

Předpis č. 278/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství, ve znění vyhlášky č. 324/2003 Sb.

01.07.2020 - č. 100/1996 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví náležit... - ve znění 278/2020 Sb.

Předpis č. 100/1996 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství

01.07.2020 - č. 277/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb...

Předpis č. 277/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2020 - č. 279/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotn...

Předpis č. 279/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2020 - č. 280/2020 Sb. - Nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních ...

Předpis č. 280/2020 Sb. - Nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

01.07.2020 - č. 281/2020 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Mladá a stanov...

Předpis č. 281/2020 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Mladá a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.07.2020 - č. 289/2020 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výro...

Předpis č. 289/2020 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí vydání čtyř pražských artikulů

01.07.2020 - č. 293/2020 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bystřina - Luž...

Předpis č. 293/2020 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bystřina - Lužní potok a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.07.2020 - č. 294/2020 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Čtvrtě a sta...

Předpis č. 294/2020 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Čtvrtě a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.07.2020 - č. 295/2020 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Děvín a stan...

Předpis č. 295/2020 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Děvín a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.07.2020 - č. 296/2020 Sb. - Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyh...

Předpis č. 296/2020 Sb. - Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

01.07.2020 - č. 297/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb....

Předpis č. 297/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2020 - č. 298/2020 Sb. - Vyhláška o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel pod...

Předpis č. 298/2020 Sb. - Vyhláška o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního registru podpor malého rozsahu, a o postupu při jejich zaznamenávání