Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 43/2014 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitel...

Předpis č. 43/2014 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 15. března 2014

18.03.2014 - č. 43/2014 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celko...

Předpis č. 43/2014 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 15. března 2014

č. 42/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin

Předpis č. 42/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin

č. 41/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v...

Předpis č. 41/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou

17.03.2014 - č. 38/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky...

Předpis č. 38/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014–2018, 0,85 %

17.03.2014 - č. 39/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky...

Předpis č. 39/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014–2025, 2,40 %

17.03.2014 - č. 40/2014 Sb. - Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního...

Předpis č. 40/2014 Sb. - Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 4. března 2014 sp. zn. Pl. ÚS-st. 38/14 k nepřípustnosti ústavní stížnosti, jestliže stěžovatel v trestním řízení nepodá zákonem předepsaným způsobem dovolání

č. 40/2014 Sb. - Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 4. března 2014 sp. zn. Pl....

Předpis č. 40/2014 Sb. - Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 4. března 2014 sp. zn. Pl. ÚS-st. 38/14 k nepřípustnosti ústavní stížnosti, jestliže stěžovatel v trestním řízení nepodá zákonem předepsaným způsobem dovolání

č. 39/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 20...

Předpis č. 39/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014–2025, 2,40 %

č. 38/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 20...

Předpis č. 38/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014–2018, 0,85 %

15.03.2014 - č. 31/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu ...

Předpis č. 31/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu

15.03.2014 - č. 141/2011 Sb. - Vyhláška o výkonu činnosti platebních institucí, institucí e... - ve znění 31/2014 Sb.

Předpis č. 141/2011 Sb. - Vyhláška o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu

15.03.2014 - č. 36/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončová...

Předpis č. 36/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění vyhlášky č. 126/2011 Sb.

15.03.2014 - č. 47/2005 Sb. - Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěre... - ve znění 36/2014 Sb.

Předpis č. 47/2005 Sb. - Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

č. 37/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Předpis č. 37/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

13.03.2014 - č. 37/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolek...

Předpis č. 37/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

č. 35/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozd...

Předpis č. 35/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

č. 34/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chrán...

Předpis č. 34/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů

č. 32/2014 Sb. - Nařízení vlády o zacházení s pyrotechnickými výrobky

Předpis č. 32/2014 Sb. - Nařízení vlády o zacházení s pyrotechnickými výrobky

č. 36/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěr...

Předpis č. 36/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění vyhlášky č. 126/2011 Sb.