Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.09.2014 - č. 138/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědě...

Předpis č. 138/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2014 - č. 388/2000 Sb. - Vyhláška o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy - ve znění 122/2014 Sb.

Předpis č. 388/2000 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy

01.09.2014 - č. 146/2002 Sb. - Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci - ve znění 138/2014 Sb.

Předpis č. 146/2002 Sb. - Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů

01.09.2014 - č. 72/2005 Sb. - Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a škol... - ve znění 103/2014 Sb.

Předpis č. 72/2005 Sb. - Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

01.09.2014 - č. 73/2005 Sb. - Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními v... - ve znění 103/2014 Sb.

Předpis č. 73/2005 Sb. - Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

01.09.2014 - č. 450/2005 Sb. - Vyhláška o náležitostech nakládání se závadnými látkami a ná... - ve znění 66/2014 Sb.

Předpis č. 450/2005 Sb. - Vyhláška o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků

01.09.2014 - č. 317/2012 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví formulář dokladu o původu ... - ve znění 128/2014 Sb.

Předpis č. 317/2012 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin

01.09.2014 - č. 252/2013 Sb. - Vyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a p...

Předpis č. 252/2013 Sb. - Vyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

01.09.2014 - č. 165/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturál...

Předpis č. 165/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění vyhlášky č. 198/2010 Sb.

01.09.2014 - č. 105/2008 Sb. - Vyhláška o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojens... - ve znění 165/2014 Sb.

Předpis č. 105/2008 Sb. - Vyhláška o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol

01.09.2014 - č. 169/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření záv...

Předpis č. 169/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

01.09.2014 - č. 171/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádoste...

Předpis č. 171/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2014 - č. 172/2014 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikac...

Předpis č. 172/2014 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

01.09.2014 - č. 233/2009 Sb. - Vyhláška o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování... - ve znění 171/2014 Sb.

Předpis č. 233/2009 Sb. - Vyhláška o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky

01.09.2014 - č. 173/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližšíc...

Předpis č. 173/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2014 - č. 177/2009 Sb. - Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve stře... - ve znění 173/2014 Sb.

Předpis č. 177/2009 Sb. - Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

01.09.2014 - č. 175/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně příro...

Předpis č. 175/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2014 - č. 176/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast...

Předpis č. 176/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Kokořínsko – Máchův kraj

01.09.2014 - č. 177/2014 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné ob...

Předpis č. 177/2014 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj

01.09.2014 - č. 183/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém po...

Předpis č. 183/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů