Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

13.09.2014 - č. 178/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výs...

Předpis č. 178/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů

13.09.2014 - č. 416/2009 Sb. - Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické inf... - ve znění 178/2014 Sb.

Předpis č. 416/2009 Sb. - Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury

č. 195/2014 Sb. - Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství

Předpis č. 195/2014 Sb. - Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství

č. 194/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 88/2011 Sb., o technických podmínkách a postupu při pořizování ...

Předpis č. 194/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 88/2011 Sb., o technických podmínkách a postupu při pořizování biometrických údajů a podpisu cizince pro účely vydání průkazu o povolení k pobytu

č. 196/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 196/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

č. 198/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tr...

Předpis č. 198/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů

12.09.2014 - č. 195/2014 Sb. - Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen...

Předpis č. 195/2014 Sb. - Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství

12.09.2014 - č. 140/2009 Sb. - Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a ... - ve znění 195/2014 Sb.

Předpis č. 140/2009 Sb. - Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen

č. 197/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů...

Předpis č. 197/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

12.09.2014 - č. 264/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu... - ve znění 195/2014 Sb.

Předpis č. 264/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen

12.09.2014 - č. 393/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu... - ve znění 195/2014 Sb.

Předpis č. 393/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění vyhlášky č. 264/2010 Sb.

12.09.2014 - č. 348/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu... - ve znění 195/2014 Sb.

Předpis č. 348/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů

č. 193/2014 Sb. - Vyhláška o způsobech a termínech účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elek...

Předpis č. 193/2014 Sb. - Vyhláška o způsobech a termínech účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a o provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie

03.09.2014 - č. 188/2014 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výr...

Předpis č. 188/2014 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Tomáše Bati mladšího

č. 192/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 30...

Předpis č. 192/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 191/2014 Sb. - Vyhláška o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republiky

Předpis č. 191/2014 Sb. - Vyhláška o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republiky

č. 187/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zá...

Předpis č. 187/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

č. 188/2014 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Tomáše Bati mladšího

Předpis č. 188/2014 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Tomáše Bati mladšího

č. 189/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších př...

Předpis č. 189/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů

č. 190/2014 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí narození Jiřího Koláře

Předpis č. 190/2014 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí narození Jiřího Koláře