Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

31.03.2014 - č. 54/2004 Sb. - Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způs... - ve znění 46/2014 Sb.

Předpis č. 54/2004 Sb. - Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití

č. 52/2014 Sb. - Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 25. března 2014 č. Org. 24/14 o atrahování působ...

Předpis č. 52/2014 Sb. - Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 25. března 2014 č. Org. 24/14 o atrahování působnosti

31.03.2014 - č. 52/2014 Sb. - Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 25. břez...

Předpis č. 52/2014 Sb. - Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 25. března 2014 č. Org. 24/14 o atrahování působnosti

31.03.2014 - č. 364/2012 Sb. - Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 30. říjn... - ve znění 52/2014 Sb.

Předpis č. 364/2012 Sb. - Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 30. října 2012 č. Org. 49/12 o atrahování působnosti

č. 51/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupn...

Předpis č. 51/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2014

č. 50/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových náro...

Předpis č. 50/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

28.03.2014 - č. 32/2014 Sb. - Nařízení vlády o zacházení s pyrotechnickými výrobky

Předpis č. 32/2014 Sb. - Nařízení vlády o zacházení s pyrotechnickými výrobky

č. 49/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňovýc...

Předpis č. 49/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik

č. 48/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovo...

Předpis č. 48/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

26.03.2014 - č. 47/2014 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výr...

Předpis č. 47/2014 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Bohumila Hrabala

č. 47/2014 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Bohumila Hrabala

Předpis č. 47/2014 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Bohumila Hrabala

21.03.2014 - č. 44/2014 Sb. - Nález ÚS ve věci návrhu na zrušení § 153b odst. 1, 4 a 5 zák...

Předpis č. 44/2014 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 28. ledna 2014 sp. zn. Pl. ÚS 49/10 ve věci návrhu na zrušení § 153b odst. 1, 4 a 5 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

21.03.2014 - č. 45/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 422/2008 Sb., o stanove...

Předpis č. 45/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 422/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka, ve znění vyhlášky č. 339/2012 Sb.

21.03.2014 - č. 422/2008 Sb. - Vyhláška o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakost... - ve znění 45/2014 Sb.

Předpis č. 422/2008 Sb. - Vyhláška o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka

č. 46/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způ...

Předpis č. 46/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů

č. 45/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 422/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jako...

Předpis č. 45/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 422/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka, ve znění vyhlášky č. 339/2012 Sb.

č. 44/2014 Sb. - Nález ÚS ve věci návrhu na zrušení § 153b odst. 1, 4 a 5 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Předpis č. 44/2014 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 28. ledna 2014 sp. zn. Pl. ÚS 49/10 ve věci návrhu na zrušení § 153b odst. 1, 4 a 5 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

č. 43/2014 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitel...

Předpis č. 43/2014 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 15. března 2014

18.03.2014 - č. 43/2014 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celko...

Předpis č. 43/2014 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 15. března 2014

č. 42/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin

Předpis č. 42/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin