Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

10.04.2014 - č. 6/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 111/2013 Sb., o stanove...

Předpis č. 6/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 111/2013 Sb., o stanovení požadavků na vytvoření pracovních postupů pro zajištění systému jakosti a bezpečnosti lidských orgánů určených k transplantaci

10.04.2014 - č. 7/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2013 Sb., o stanove...

Předpis č. 7/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2013 Sb., o stanovení bližších podmínek posuzování zdravotní způsobilosti a rozsahu vyšetření žijícího nebo zemřelého dárce tkání nebo orgánů pro účely transplantací (vyhláška o zdravotní způsobilosti dárce tkání a orgánů pro účely transplantací)

10.04.2014 - č. 111/2013 Sb. - Vyhláška o stanovení požadavků na vytvoření pracovních postu... - ve znění 6/2014 Sb.

Předpis č. 111/2013 Sb. - Vyhláška o stanovení požadavků na vytvoření pracovních postupů pro zajištění systému jakosti a bezpečnosti lidských orgánů určených k transplantaci

10.04.2014 - č. 114/2013 Sb. - Vyhláška o stanovení bližších podmínek posuzování zdravotní ... - ve znění 7/2014 Sb.

Předpis č. 114/2013 Sb. - Vyhláška o stanovení bližších podmínek posuzování zdravotní způsobilosti a rozsahu vyšetření žijícího nebo zemřelého dárce tkání nebo orgánů pro účely transplantací (vyhláška o zdravotní způsobilosti dárce tkání a orgánů pro účely transplantací)

č. 70/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za r...

Předpis č. 70/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2013 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 69/2014 Sb. - Vyhláška o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany

Předpis č. 69/2014 Sb. - Vyhláška o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany

č. 68/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky minis...

Předpis č. 68/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů, ve znění nařízení vlády č. 42/2003 Sb.

č. 67/2014 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace institucionálních sektorů a subsektorů

Předpis č. 67/2014 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace institucionálních sektorů a subsektorů

č. 66/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a ...

Předpis č. 66/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb.

07.04.2014 - č. 499/2004 Sb. - Zákon o archivnictví a spisové službě - ve znění 56/2014 Sb.

Předpis č. 499/2004 Sb. - Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

07.04.2014 - č. 118/2010 Sb. - Zákon o krajském referendu - ve znění 58/2014 Sb.

Předpis č. 118/2010 Sb. - Zákon o krajském referendu a o změně některých zákonů

07.04.2014 - č. 275/2012 Sb. - Zákon o volbě prezidenta republiky - ve znění 58/2014 Sb.

Předpis č. 275/2012 Sb. - Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

č. 65/2014 Sb. - Vyhláška o vzoru služebního průkazu zaměstnance České obchodní inspekce

Předpis č. 65/2014 Sb. - Vyhláška o vzoru služebního průkazu zaměstnance České obchodní inspekce

07.04.2014 - č. 56/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví ...

Předpis č. 56/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

07.04.2014 - č. 57/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské obča...

Předpis č. 57/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě

07.04.2014 - č. 58/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evr...

Předpis č. 58/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

07.04.2014 - č. 61/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických lá...

Předpis č. 61/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony

07.04.2014 - č. 62/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o z...

Předpis č. 62/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů

07.04.2014 - č. 63/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2003 Sb., k provede...

Předpis č. 63/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 64/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu

Předpis č. 64/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu