Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

06.11.2014 - č. 73/2011 Sb. - Zákon o Úřadu práce ČR - ve znění 234/2014 Sb.

Předpis č. 73/2011 Sb. - Zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů

06.11.2014 - č. 364/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úsporný... - ve znění 234/2014 Sb.

Předpis č. 364/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

06.11.2014 - č. 375/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 234/2014 Sb.

Předpis č. 375/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě

06.11.2014 - č. 445/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státní... - ve znění 234/2014 Sb.

Předpis č. 445/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů

06.11.2014 - č. 457/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 234/2014 Sb.

Předpis č. 457/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky

č. 236/2014 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 3...

Předpis č. 236/2014 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. ledna 2015

03.11.2014 - č. 236/2014 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úko...

Předpis č. 236/2014 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. ledna 2015

01.11.2014 - č. 218/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení rezervy státních pozemků pro usku...

Předpis č. 218/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu

01.11.2014 - č. 237/2011 Sb. - Nařízení vlády o stanovení rezervy státních pozemků - ve znění 218/2014 Sb.

Předpis č. 237/2011 Sb. - Nařízení vlády o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu

01.11.2014 - č. 246/2001 Sb. - Vyhláška o požární prevenci - ve znění 221/2014 Sb.

Předpis č. 246/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

01.11.2014 - č. 221/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanove...

Předpis č. 221/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

01.11.2014 - č. 222/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně...

Předpis č. 222/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

01.11.2014 - č. 189/2013 Sb. - Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení - ve znění 222/2014 Sb.

Předpis č. 189/2013 Sb. - Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

01.11.2014 - č. 564/2006 Sb. - Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných... - ve znění 224/2014 Sb.

Předpis č. 564/2006 Sb. - Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

01.11.2014 - č. 565/2006 Sb. - Nařízení vlády o platových poměrech vojáků z povolání - ve znění 225/2014 Sb.

Předpis č. 565/2006 Sb. - Nařízení vlády o platových poměrech vojáků z povolání

01.11.2014 - č. 224/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb...

Předpis č. 224/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

01.11.2014 - č. 225/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb...

Předpis č. 225/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

01.11.2014 - č. 226/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 455/2013 Sb...

Předpis č. 226/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 455/2013 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014

č. 231/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny e...

Předpis č. 231/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla pro rok 2015

č. 232/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí

Předpis č. 232/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí