Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.05.2014 - č. 561/2004 Sb. - Školský zákon - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 561/2004 Sb. - Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

01.05.2014 - č. 251/2005 Sb. - Zákon o inspekci práce - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 251/2005 Sb. - Zákon o inspekci práce

01.05.2014 - č. 289/2005 Sb. - Zákon o Vojenském zpravodajství - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 289/2005 Sb. - Zákon o Vojenském zpravodajství

01.05.2014 - č. 111/2006 Sb. - Zákon o pomoci v hmotné nouzi - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 111/2006 Sb. - Zákon o pomoci v hmotné nouzi

01.05.2014 - č. 187/2006 Sb. - Zákon o nemocenském pojištění - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 187/2006 Sb. - Zákon o nemocenském pojištění

01.05.2014 - č. 167/2008 Sb. - Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 167/2008 Sb. - Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů

01.05.2014 - č. 273/2008 Sb. - Zákon o Policii ČR - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 273/2008 Sb. - Zákon o Policii České republiky

01.05.2014 - č. 296/2008 Sb. - Zákon o lidských tkáních a buňkách - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 296/2008 Sb. - Zákon o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách)

01.05.2014 - č. 341/2011 Sb. - Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně so... - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 341/2011 Sb. - Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů

01.05.2014 - č. 85/2012 Sb. - Zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových ... - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 85/2012 Sb. - Zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů

01.05.2014 - č. 201/2012 Sb. - Zákon o ochraně ovzduší - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 201/2012 Sb. - Zákon o ochraně ovzduší

01.05.2014 - č. 229/2013 Sb. - Zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 229/2013 Sb. - Zákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)

01.05.2014 - č. 582/1991 Sb. - Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 582/1991 Sb. - Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

01.05.2014 - č. 123/2006 Sb. - Vyhláška o evidenci a dokumentaci návykových látek a příprav... - ve znění 72/2014 Sb.

Předpis č. 123/2006 Sb. - Vyhláška o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků

01.05.2014 - č. 71/2014 Sb. - Vyhláška o obsahu, formě a náležitostech vedení záznamů o či...

Předpis č. 71/2014 Sb. - Vyhláška o obsahu, formě a náležitostech vedení záznamů o činnosti s uvedenou látkou kategorie 1

01.05.2014 - č. 72/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenc...

Předpis č. 72/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků

01.05.2014 - č. 74/2014 Sb. - Vyhláška o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automa...

Předpis č. 74/2014 Sb. - Vyhláška o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

01.05.2014 - č. 78/2014 Sb. - Vyhláška o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů sociální...

Předpis č. 78/2014 Sb. - Vyhláška o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů sociálního zabezpečení a orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou plnění povinností uložených zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným

01.05.2014 - č. 55/2014 Sb. - Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního l...

Předpis č. 55/2014 Sb. - Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem BJ23 - Eliščin pramen v katastrálním území Poděbrady

01.05.2014 - č. 64/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí...

Předpis č. 64/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu