Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.05.2014 - č. 156/2000 Sb. - Zákon o střelných zbraních - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 156/2000 Sb. - Zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

01.05.2014 - č. 227/2000 Sb. - Zákon o elektronickém podpisu - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 227/2000 Sb. - Zákon o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)

01.05.2014 - č. 238/2000 Sb. - Zákon o Hasičském záchranném sboru ČR - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 238/2000 Sb. - Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů

01.05.2014 - č. 239/2000 Sb. - Zákon o integrovaném záchranném systému - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 239/2000 Sb. - Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

01.05.2014 - č. 240/2000 Sb. - Krizový zákon - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 240/2000 Sb. - Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

01.05.2014 - č. 247/2000 Sb. - Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k říz... - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 247/2000 Sb. - Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

01.05.2014 - č. 256/2000 Sb. - Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 256/2000 Sb. - Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)

01.05.2014 - č. 258/2000 Sb. - Zákon o ochraně veřejného zdraví - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 258/2000 Sb. - Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

01.05.2014 - č. 307/2000 Sb. - Zákon o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejn... - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 307/2000 Sb. - Zákon o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů

01.05.2014 - č. 361/2000 Sb. - Zákon o provozu na pozemních komunikacích - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 361/2000 Sb. - Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

01.05.2014 - č. 365/2000 Sb. - Zákon o informačních systémech veřejné správy - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 365/2000 Sb. - Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů

01.05.2014 - č. 102/2001 Sb. - Zákon o obecné bezpečnosti výrobků - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 102/2001 Sb. - Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)

01.05.2014 - č. 185/2001 Sb. - Zákon o odpadech - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 185/2001 Sb. - Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů

01.05.2014 - č. 320/2001 Sb. - Zákon o finanční kontrole - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 320/2001 Sb. - Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

01.05.2014 - č. 76/2002 Sb. - Zákon o integrované prevenci - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 76/2002 Sb. - Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)

01.05.2014 - č. 198/2002 Sb. - Zákon o dobrovolnické službě - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 198/2002 Sb. - Zákon o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)

01.05.2014 - č. 281/2002 Sb. - Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakter... - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 281/2002 Sb. - Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona

01.05.2014 - č. 162/2003 Sb. - Zákon o zoologických zahradách - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 162/2003 Sb. - Zákon o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách)

01.05.2014 - č. 420/2004 Sb. - Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných cel... - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 420/2004 Sb. - Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí