Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

27.05.2014 - č. 92/2014 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celko...

Předpis č. 92/2014 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu konaných na území České republiky ve dnech 23. a 24. května 2014

č. 91/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformit...

Předpis č. 91/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

č. 90/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energ...

Předpis č. 90/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

21.05.2014 - č. 89/2014 Sb. - Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých ...

Předpis č. 89/2014 Sb. - Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisů a některých dalších dluhů státu splatných v roce 2014

21.05.2014 - č. 90/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách po...

Předpis č. 90/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 89/2014 Sb. - Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisů a některých da...

Předpis č. 89/2014 Sb. - Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisů a některých dalších dluhů státu splatných v roce 2014

č. 88/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 88/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů

č. 87/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Předpis č. 87/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

č. 86/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (záko...

Předpis č. 86/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů

21.05.2014 - č. 458/2000 Sb. - Energetický zákon - ve znění 90/2014 Sb.

Předpis č. 458/2000 Sb. - Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

21.05.2014 - č. 165/2012 Sb. - Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých z... - ve znění 90/2014 Sb.

Předpis č. 165/2012 Sb. - Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

19.05.2014 - č. 76/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se...

Předpis č. 76/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech

19.05.2014 - č. 400/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a z... - ve znění 76/2014 Sb.

Předpis č. 400/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech

17.05.2014 - č. 85/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provede...

Předpis č. 85/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů

17.05.2014 - č. 210/2012 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 ... - ve znění 85/2014 Sb.

Předpis č. 210/2012 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem

č. 85/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/199...

Předpis č. 85/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů

15.05.2014 - č. 84/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky...

Předpis č. 84/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014–2027, VAR %

č. 84/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 20...

Předpis č. 84/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014–2027, VAR %

č. 83/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou ...

Předpis č. 83/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

13.05.2014 - č. 79/2014 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Jizerský most na trati Tanval...

Předpis č. 79/2014 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Jizerský most na trati Tanvald-Harrachov“ po 5000 Kč