Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

29.12.2014 - č. 382/2003 Sb. - Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířa... - ve znění 286/2014 Sb.

Předpis č. 382/2003 Sb. - Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí

č. 328/2014 Sb. - Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o s...

Předpis č. 328/2014 Sb. - Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

č. 327/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2015 sta...

Předpis č. 327/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2015 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

č. 325/2014 Sb. - Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2...

Předpis č. 325/2014 Sb. - Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2015

č. 326/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává sezna...

Předpis č. 326/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

č. 324/2014 Sb. - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015

Předpis č. 324/2014 Sb. - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015

č. 313/2014 Sb. - Vyhláška o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunec...

Předpis č. 313/2014 Sb. - Vyhláška o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech

č. 314/2014 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzn...

Předpis č. 314/2014 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých a na zřízení pomníku

č. 315/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritick...

Předpis č. 315/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury

19.12.2014 - č. 314/2014 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjm...

Předpis č. 314/2014 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých a na zřízení pomníku

č. 319/2014 Sb. - Nařízení vlády o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na obnovu...

Předpis č. 319/2014 Sb. - Nařízení vlády o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou a o změně některých nařízení vlády

19.12.2014 - č. 318/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 475/2013 Sb., o státním rozpo...

Předpis č. 318/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb.

č. 318/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změn...

Předpis č. 318/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb.

č. 317/2014 Sb. - Vyhláška o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích

Předpis č. 317/2014 Sb. - Vyhláška o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích

č. 316/2014 Sb. - Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřen...

Předpis č. 316/2014 Sb. - Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)

č. 323/2014 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace produkce (CZ-CPA)

Předpis č. 323/2014 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace produkce (CZ-CPA)

č. 322/2014 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)

Předpis č. 322/2014 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)

č. 321/2014 Sb. - Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

Předpis č. 321/2014 Sb. - Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

č. 320/2014 Sb. - Vyhláška o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení ve vztahu k některým druhům potrav...

Předpis č. 320/2014 Sb. - Vyhláška o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení ve vztahu k některým druhům potravin

č. 299/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat

Předpis č. 299/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat