Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 61/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně něk...

Předpis č. 61/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony

č. 60/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění něk...

Předpis č. 60/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 59/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a dop...

Předpis č. 59/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 58/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých z...

Předpis č. 58/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

č. 57/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě

Předpis č. 57/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě

č. 56/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zák...

Předpis č. 56/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 55/2014 Sb. - Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrt...

Předpis č. 55/2014 Sb. - Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem BJ23 - Eliščin pramen v katastrálním území Poděbrady

č. 54/2014 Sb. - Vyhláška o vzorech formulářů a průkazu inspektora a limitních množstvích látek podle zákona o prekur...

Předpis č. 54/2014 Sb. - Vyhláška o vzorech formulářů a průkazu inspektora a limitních množstvích látek podle zákona o prekursorech drog

č. 53/2014 Sb. - Vyhláška o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkách

Předpis č. 53/2014 Sb. - Vyhláška o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkách

07.04.2014 - č. 247/1995 Sb. - Zákon o volbách do Parlamentu České republiky - ve znění 58/2014 Sb.

Předpis č. 247/1995 Sb. - Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů

07.04.2014 - č. 130/2000 Sb. - Zákon o volbách do zastupitelstev krajů - ve znění 58/2014 Sb.

Předpis č. 130/2000 Sb. - Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů

07.04.2014 - č. 254/2001 Sb. - Vodní zákon - ve znění 61/2014 Sb.

Předpis č. 254/2001 Sb. - Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

07.04.2014 - č. 477/2001 Sb. - Zákon o obalech - ve znění 62/2014 Sb.

Předpis č. 477/2001 Sb. - Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)

07.04.2014 - č. 491/2001 Sb. - Zákon o volbách do zastupitelstev obcí - ve znění 58/2014 Sb.

Předpis č. 491/2001 Sb. - Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

07.04.2014 - č. 62/2003 Sb. - Zákon o volbách do Evropského parlamentu - ve znění 58/2014 Sb.

Předpis č. 62/2003 Sb. - Zákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

07.04.2014 - č. 409/2003 Sb. - Vyhláška k provedení zákona o volbách do Evropského parlamen... - ve znění 63/2014 Sb.

Předpis č. 409/2003 Sb. - Vyhláška k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

07.04.2014 - č. 22/2004 Sb. - Zákon o místním referendu - ve znění 58/2014 Sb.

Předpis č. 22/2004 Sb. - Zákon o místním referendu a o změně některých zákonů

07.04.2014 - č. 59/2006 Sb. - Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými neb... - ve znění 61/2014 Sb.

Předpis č. 59/2006 Sb. - Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

07.04.2014 - č. 350/2011 Sb. - Chemický zákon - ve znění 61/2014 Sb.

Předpis č. 350/2011 Sb. - Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

07.04.2014 - č. 191/2012 Sb. - Zákon o evropské občanské iniciativě - ve znění 57/2014 Sb.

Předpis č. 191/2012 Sb. - Zákon o evropské občanské iniciativě