Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 351/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 268/1999 Sb., kterou se pro účely výsluhový...

Předpis č. 351/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 268/1999 Sb., kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí, ve znění pozdějších předpisů

č. 350/2014 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při inva...

Předpis č. 350/2014 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)

č. 350/2014 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při inva...

Předpis č. 350/2014 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)

č. 349/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Předpis č. 349/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

č. 349/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Předpis č. 349/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

č. 345/2014 Sb. - Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2015

Předpis č. 345/2014 Sb. - Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2015

č. 352/2014 Sb. - Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015–2024

Předpis č. 352/2014 Sb. - Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015–2024

31.12.2014 - č. 486/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví odborné činnosti související se ... - ve znění 348/2014 Sb.

Předpis č. 486/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování

č. 343/2014 Sb. - Vyhláška o registraci vozidel

Předpis č. 343/2014 Sb. - Vyhláška o registraci vozidel

č. 342/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel,...

Předpis č. 342/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů

č. 341/2014 Sb. - Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemníc...

Předpis č. 341/2014 Sb. - Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

29.12.2014 - č. 610/2004 Sb. - Vyhláška o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmové... - ve znění 313/2014 Sb.

Předpis č. 610/2004 Sb. - Vyhláška o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech a o změně vyhlášky č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností

29.12.2014 - č. 264/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární p...

Předpis č. 264/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinárnízákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

29.12.2014 - č. 342/2012 Sb. - Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a př... - ve znění 313/2014 Sb.

Předpis č. 342/2012 Sb. - Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností

29.12.2014 - č. 313/2014 Sb. - Vyhláška o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmové...

Předpis č. 313/2014 Sb. - Vyhláška o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech

č. 332/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a ...

Předpis č. 332/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

29.12.2014 - č. 549/1991 Sb. - Zákon o soudních poplatcích - ve znění 335/2014 Sb.

Předpis č. 549/1991 Sb. - Zákon České národní rady o soudních poplatcích

č. 329/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o...

Předpis č. 329/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 330/2014 Sb. - Zákon o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní

Předpis č. 330/2014 Sb. - Zákon o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní

č. 331/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a d...

Předpis č. 331/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony