Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.07.2014 - č. 91/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanove...

Předpis č. 91/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2014 - č. 120/2001 Sb. - Exekuční řád - ve znění 170/2013 Sb.

Předpis č. 120/2001 Sb. - Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů

01.07.2014 - č. 119/2002 Sb. - Zákon o střelných zbraních a střelivu - ve znění 170/2013 Sb.

Předpis č. 119/2002 Sb. - Zákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)

01.07.2014 - č. 634/2004 Sb. - Zákon o správních poplatcích - ve znění 170/2013 Sb.

Předpis č. 634/2004 Sb. - Zákon o správních poplatcích

01.07.2014 - č. 449/2006 Sb. - Vyhláška o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity,... - ve znění 91/2014 Sb.

Předpis č. 449/2006 Sb. - Vyhláška o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd

01.07.2014 - č. 272/2013 Sb. - Zákon o prekursorech drog

Předpis č. 272/2013 Sb. - Zákon o prekursorech drog

01.07.2014 - č. 310/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných...

Předpis č. 310/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony

01.07.2014 - č. 109/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na ...

Předpis č. 109/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.07.2014 - č. 110/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 165/2002 Sb., o separát...

Předpis č. 110/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech, ve znění vyhlášky č. 56/2007 Sb. a vyhlášky č. 176/2011 Sb.

01.07.2014 - č. 592/1992 Sb. - Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění - ve znění 109/2014 Sb.

Předpis č. 592/1992 Sb. - Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

01.07.2014 - č. 165/2002 Sb. - Vyhláška o separátním větrání při hornické činnosti v plynuj... - ve znění 110/2014 Sb.

Předpis č. 165/2002 Sb. - Vyhláška Českého báňského úřadu o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech

01.07.2014 - č. 114/2014 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku ...

Předpis č. 114/2014 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)

01.07.2014 - č. 115/2014 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zbraních

Předpis č. 115/2014 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zbraních

01.07.2014 - č. 384/2002 Sb. - Vyhláška o provedení zákona o zbraních - ve znění 115/2014 Sb.

Předpis č. 384/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona o zbraních

01.07.2014 - č. 431/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 384/2002 Sb., o provede... - ve znění 115/2014 Sb.

Předpis č. 431/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních

01.07.2014 - č. 372/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 384/2002 Sb., o provede... - ve znění 115/2014 Sb.

Předpis č. 372/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, ve znění vyhlášky č. 431/2003 Sb.

01.07.2014 - č. 334/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 372/2009 Sb., kterou se... - ve znění 115/2014 Sb.

Předpis č. 334/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 372/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, ve znění vyhlášky č. 431/2003 Sb.

01.07.2014 - č. 117/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb...

Předpis č. 117/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2014 - č. 262/2012 Sb. - Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním pro... - ve znění 117/2014 Sb.

Předpis č. 262/2012 Sb. - Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu