Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2015 - č. 63/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některý... - ve znění 3/2015 Sb.

Předpis č. 63/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 489/2006 Sb.

01.01.2015 - č. 205/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některý... - ve znění 3/2015 Sb.

Předpis č. 205/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 291/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidl...

Předpis č. 291/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 431/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některý... - ve znění 3/2015 Sb.

Předpis č. 431/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 292/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojá...

Předpis č. 292/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení

01.01.2015 - č. 86/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některý... - ve znění 3/2015 Sb.

Předpis č. 86/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 293/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se...

Předpis č. 293/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 294/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se...

Předpis č. 294/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 295/2014 Sb. - Vyhláška o členění bezpečnostního materiálu

Předpis č. 295/2014 Sb. - Vyhláška o členění bezpečnostního materiálu

01.01.2015 - č. 296/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2015, ...

Předpis č. 296/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2015, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

01.01.2015 - č. 219/2013 Sb. - Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojá... - ve znění 292/2014 Sb.

Předpis č. 219/2013 Sb. - Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení

31.12.2014 - č. 255/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění z...

Předpis č. 255/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

31.12.2014 - č. 77/2014 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení vyhlášky 267/2012 Sb., o stanovení Ind...

Předpis č. 77/2014 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 25. března 2014 sp. zn. Pl. ÚS 43/13 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost

31.12.2014 - č. 280/2009 Sb. - Daňový řád - ve znění 458/2011 Sb.

Předpis č. 280/2009 Sb. - Zákon daňový řád

31.12.2014 - č. 500/2012 Sb. - Zákon o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvis... - ve znění 267/2014 Sb.

Předpis č. 500/2012 Sb. - Zákon o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů

31.12.2014 - č. 401/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-práv... - ve znění 267/2014 Sb.

Předpis č. 401/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

31.12.2014 - č. 267/2012 Sb. - Vyhláška o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčeb... - ve znění 77/2014 Sb.

Předpis č. 267/2012 Sb. - Vyhláška o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost

31.12.2014 - č. 475/2012 Sb. - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služe... - ve znění 396/2013 Sb.

Předpis č. 475/2012 Sb. - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013

31.12.2014 - č. 70/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o ... - ve znění 255/2014 Sb.

Předpis č. 70/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

č. 344/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnos...

Předpis č. 344/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech