Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2015 - č. 418/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a vý... - ve znění 280/2014 Sb.

Předpis č. 418/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu

01.01.2015 - č. 302/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spo... - ve znění 341/2014 Sb.

Předpis č. 302/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 280/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se...

Předpis č. 280/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 243/2001 Sb. - Vyhláška o registraci vozidel - ve znění 343/2014 Sb.

Předpis č. 243/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o registraci vozidel

01.01.2015 - č. 496/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláš... - ve znění 343/2014 Sb.

Předpis č. 496/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel

01.01.2015 - č. 368/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláš... - ve znění 343/2014 Sb.

Předpis č. 368/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 496/2001 Sb.

01.01.2015 - č. 98/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2001 Sb., o registr... - ve znění 343/2014 Sb.

Předpis č. 98/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 496/2001 Sb. a vyhlášky č. 368/2002 Sb.

01.01.2015 - č. 401/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2001 Sb., o registr... - ve znění 343/2014 Sb.

Předpis č. 401/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 283/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobn...

Předpis č. 283/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

01.01.2015 - č. 291/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2001 Sb., o registr... - ve znění 343/2014 Sb.

Předpis č. 291/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 244/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2001 Sb., o registr... - ve znění 343/2014 Sb.

Předpis č. 244/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 334/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spo... - ve znění 343/2014 Sb.

Předpis č. 334/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 259/2012 Sb. - Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby - ve znění 283/2014 Sb.

Předpis č. 259/2012 Sb. - Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby

01.01.2015 - č. 223/2005 Sb. - Vyhláška o některých dokladech o vzdělání - ve znění 3/2015 Sb.

Předpis č. 223/2005 Sb. - Vyhláška o některých dokladech o vzdělání

01.01.2015 - č. 290/2014 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových ro...

Předpis č. 290/2014 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

01.01.2015 - č. 489/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některý... - ve znění 3/2015 Sb.

Předpis č. 489/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání

01.01.2015 - č. 63/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některý... - ve znění 3/2015 Sb.

Předpis č. 63/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 489/2006 Sb.

01.01.2015 - č. 205/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některý... - ve znění 3/2015 Sb.

Předpis č. 205/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 291/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidl...

Předpis č. 291/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 431/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některý... - ve znění 3/2015 Sb.

Předpis č. 431/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů