Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2015 - č. 396/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní ...

Předpis č. 396/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2015 - č. 407/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních d...

Předpis č. 407/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2015 - č. 502/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidan...

Předpis č. 502/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2015 - č. 354/2013 Sb. - Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stra... - ve znění 242/2014 Sb.

Předpis č. 354/2013 Sb. - Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014

01.01.2015 - č. 314/2013 Sb. - Vyhláška o předkládání výkazů České národní bance osobami, k... - ve znění 215/2014 Sb.

Předpis č. 314/2013 Sb. - Vyhláška o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

01.01.2015 - č. 341/2014 Sb. - Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technickýc...

Předpis č. 341/2014 Sb. - Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

01.01.2015 - č. 346/2013 Sb. - Vyhláška o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraniční... - ve znění 216/2014 Sb.

Předpis č. 346/2013 Sb. - Vyhláška o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

01.01.2015 - č. 342/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technic...

Předpis č. 342/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 10/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu... - ve znění 5/2014 Sb.

Předpis č. 10/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 343/2014 Sb. - Vyhláška o registraci vozidel

Předpis č. 343/2014 Sb. - Vyhláška o registraci vozidel

01.01.2015 - č. 243/2013 Sb. - Nařízení vlády o investování investičních fondů a o techniká... - ve znění 11/2014 Sb.

Předpis č. 243/2013 Sb. - Nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování

01.01.2015 - č. 302/2001 Sb. - Vyhláška o technických prohlídkách a měření emisí vozidel - ve znění 342/2014 Sb.

Předpis č. 302/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o technických prohlídkách a měření emisí vozidel

01.01.2015 - č. 307/2013 Sb. - Zákon o povinném značení lihu - ve znění 308/2013 Sb.

Předpis č. 307/2013 Sb. - Zákon o povinném značení lihu

01.01.2015 - č. 341/2002 Sb. - Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technickýc... - ve znění 341/2014 Sb.

Předpis č. 341/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

01.01.2015 - č. 308/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí...

Předpis č. 308/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu

01.01.2015 - č. 100/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalo... - ve znění 341/2014 Sb.

Předpis č. 100/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

01.01.2015 - č. 312/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jm...

Předpis č. 312/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2015 - č. 197/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalo... - ve znění 341/2014 Sb.

Předpis č. 197/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.

01.01.2015 - č. 341/2013 Sb. - Zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb...

Předpis č. 341/2013 Sb. - Zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 388/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spo... - ve znění 341/2014 Sb.

Předpis č. 388/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů