Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2015 - č. 634/1992 Sb. - Zákon o ochraně spotřebitele - ve znění 356/2014 Sb.

Předpis č. 634/1992 Sb. - Zákon o ochraně spotřebitele

01.01.2015 - č. 262/2011 Sb. - Zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu - ve znění 250/2014 Sb.

Předpis č. 262/2011 Sb. - Zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu

01.01.2015 - č. 197/2003 Sb. - Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republi... - ve znění 352/2014 Sb.

Předpis č. 197/2003 Sb. - Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky

01.01.2015 - č. 82/2011 Sb. - Vyhláška o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady šk...

Předpis č. 82/2011 Sb. - Vyhláška o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny

01.01.2015 - č. 88/2011 Sb. - Vyhláška o technických podmínkách a postupu při pořizování b... - ve znění 194/2014 Sb.

Předpis č. 88/2011 Sb. - Vyhláška o technických podmínkách a postupu při pořizování biometrických údajů a podpisu cizince pro účely vydání průkazu o povolení k pobytu

01.01.2015 - č. 473/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb... - ve znění 352/2014 Sb.

Předpis č. 473/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky

01.01.2015 - č. 388/2011 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytová... - ve znění 116/2014 Sb.

Předpis č. 388/2011 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

01.01.2015 - č. 345/2014 Sb. - Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2015

Předpis č. 345/2014 Sb. - Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2015

01.01.2015 - č. 451/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu... - ve znění 5/2014 Sb.

Předpis č. 451/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb.

01.01.2015 - č. 352/2014 Sb. - Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republi...

Předpis č. 352/2014 Sb. - Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015–2024

01.01.2015 - č. 352/2012 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb... - ve znění 240/2014 Sb.

Předpis č. 352/2012 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 47/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidan... - ve znění 360/2014 Sb.

Předpis č. 47/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 503/2012 Sb. - Zákon o Státním pozemkovém úřadu - ve znění 250/2014 Sb.

Předpis č. 503/2012 Sb. - Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů

01.01.2015 - č. 219/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních tý... - ve znění 355/2014 Sb.

Předpis č. 219/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 295/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém u... - ve znění 262/2014 Sb.

Předpis č. 295/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkůma některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2015 - č. 181/2013 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb... - ve znění 352/2014 Sb.

Předpis č. 181/2013 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky, ve znění nařízení vlády č. 473/2009 Sb

01.01.2015 - č. 383/2012 Sb. - Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise sklení... - ve znění 257/2014 Sb.

Předpis č. 383/2012 Sb. - Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

01.01.2015 - č. 240/2013 Sb. - Zákon o investičních společnostech a investičních fondech - ve znění 336/2014 Sb.

Předpis č. 240/2013 Sb. - Zákon o investičních společnostech a investičních fondech

01.01.2015 - č. 318/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření e...

Předpis č. 318/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 247/2013 Sb. - Vyhláška o žádostech podle zákona o investičních společnoste... - ve znění 344/2014 Sb.

Předpis č. 247/2013 Sb. - Vyhláška o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech