Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 162/2014 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení části § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Předpis č. 162/2014 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 10. července 2014 sp. zn. Pl. ÚS 31/13 ve věci návrhu na zrušení části § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

04.08.2014 - č. 162/2014 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení části § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č...

Předpis č. 162/2014 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 10. července 2014 sp. zn. Pl. ÚS 31/13 ve věci návrhu na zrušení části § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

04.08.2014 - č. 586/1992 Sb. - Zákon o daních z příjmů - ve znění 162/2014 Sb.

Předpis č. 586/1992 Sb. - Zákon České národní rady o daních z příjmů

č. 161/2014 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených ...

Předpis č. 161/2014 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 10. července 2014 sp. zn. Pl. ÚS 28/13 ve věci návrhu na zrušení části § 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

01.08.2014 - č. 147/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Ciboušov a sta...

Předpis č. 147/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Ciboušov a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.08.2014 - č. 148/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Doupňák a stan...

Předpis č. 148/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Doupňák a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.08.2014 - č. 149/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Luční a stanov...

Předpis č. 149/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Luční a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.08.2014 - č. 150/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Na Adamcích a ...

Předpis č. 150/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Na Adamcích a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.08.2014 - č. 151/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Pouzdřanská st...

Předpis č. 151/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Pouzdřanská step – Kolby a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.08.2014 - č. 152/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Novodomské r...

Předpis č. 152/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.08.2014 - č. 153/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Tabulová a s...

Předpis č. 153/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Tabulová a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.08.2014 - č. 154/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanove...

Předpis č. 154/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší

01.08.2014 - č. 155/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípust...

Předpis č. 155/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

01.08.2014 - č. 157/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb...

Předpis č. 157/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních

01.08.2014 - č. 478/2009 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytován... - ve znění 157/2014 Sb.

Předpis č. 478/2009 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních

01.08.2014 - č. 312/2012 Sb. - Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných ... - ve znění 154/2014 Sb.

Předpis č. 312/2012 Sb. - Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší

01.08.2014 - č. 415/2012 Sb. - Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování ... - ve znění 155/2014 Sb.

Předpis č. 415/2012 Sb. - Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

č. 160/2014 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení československých legií

Předpis č. 160/2014 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení československých legií

č. 159/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 p...

Předpis č. 159/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění pozdějších předpisů

01.08.2014 - č. 131/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č...

Předpis č. 131/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv